Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Jan Västernäs

Bootcamp igen!

// Jan Västernäs

Vi har haft Bootcamp på Nääs fabriker. Under 1,5 dagar har alla ägnat sig åt massa olika intressanta saker. Här nedan ser du några exempel på sådant som det som labbades med samt ett antal lösryckta citat.

AI och ChatGPT

 • Det utvecklas extremt fort just nu, vi får se hur länge det håller i sig.
 • Google får stark konkurrens, Bing har ett försprång (MS kontrollerar OpenAI).
 • Risk för att vi översvämmas av AI-genererat brus. En bloggpost från en okänd avsändare blir svår att värdera.
 • Man bör betrakta alla foton som möjlig fiktion.
 • Kan vara fantastiskt verktyg, jmf. Excel vs räkna för hand. Inom programmering kommer GitHub CoPilot X. Plugins finns nu för ChatGPT.
 • Lättare än någonsin att fuska med läxan.

Utveckla en egen Chat-bot

 • Enkel modell att implementera: CBOW med en extra (paragraf-vektor), där man bara tränar upp paragraf-vektorn. OBS! Ordvektorerna måste förbli oförändrade!
 • Största utmaningen: förbereda testdatan. Gör tester! Om lämpligt: använd t.ex. Pandas
 • Problem: ARM64 arkitekturen och TensorFlow gillar fortfarande inte varandra. Man kan inte köra senaste versionerna av MacOS-tensorflow, tensorflow-metal och tensorflow-deps tillsammans. Tips: använd virtuell miljö!

Migrera till Spring Boot 3

 • Finns en guide
 • Migrera till 2.7.9 först
 • Försök lösa så mycket som möjligt här map deprecation, gamla versioner osv
 • Byt till 3.0 - googla för att lösa alla problem :-)

Integrera “The New Bing” GPT med min tidigare foodscraper så den varje vecka kan skicka ut notiser med förslag på vad jag skall laga för mat med de matvaror som har bäst erbjudanden

 • GPT-4 med Bing fungerade mycket bättre

 • Kan även användas för att kartlägga prisutveckling

Automatiserade regressionstester av mikrotjänstlandskap baserade på Spring, Kubernetes, Istio , “with friends”

Hur testar man ett systemlandskap som ser ut såhär ?

React och Typescript för en backendutvecklare

 • HandsonReact är en bra resurs
 • “Nu är jag en frontend-utvecklare”

Använd PostGIS i Postgres för att jobba med geografisk information

 • Nya datatyper och funktioner
 • Man kan ställa SQL-frågor mot geografisk information och visa upp i en karta.
 • Open layers för presentation

Labba med opentelemetric-go

Införa stöd för “collaborative sessions” i en AR-applikation med Swift.

Skriva blogginlägg om att använda Ansible som IaC för macen

Hur bootstrappar man en mac?

Labba med Azures IoT-tjänster

Varför skall man använda Azures IoT?

 • Färdig plattform
 • Integrerar med övriga Azure-tjänster
 • Market place med moduler

Studera k8s inför eventuell certifiering

Använda XGBoost för ML

Swift-UI development

Kolla på AppCode om man kan använda det istället för Xcode, med Swift.

Labba med Kafka

Läste igenom Björns blogggserie och labbade med Kafka i allmänhet. Körde med Redpanda och Redpanda Console, otroligt lätt att komma igång och se något visuellt.

Länka WebApp (QR Reader) - > BFF → Kafka → Google Sheet

Börja bygga ett backend för anmälningar till badmintonturneringar. Kotlin, MongoDB, GraphQL

Kolla mer på ziglang

Körde igenom några tutorials för Zig för att känna på det och bilda mig en uppfattning hur det skiljer från Go och Rust. Kan väl spontant säga att om man tyckte Rust känns som ett lågnivåspråk så tycker jag nog att Zig var ännu lägre. Zig gjorde att min hjärna började koka så jag bytte spår och tittade istället på att bygga 2D spel med Flame och Flutter.

Bokcirkel kring Spring Boot 3

Kolla på zag-js och fundera på hur jag kan använda det i en react native app

Kika på Cadec-inspelningarna sen Tailwind CSS

Kollade årets Cadec-föredrag – otroligt bra kvalitet och intressanta ämnen! På eftermiddagen kikade jag på Tailwind CSS inför en ny publik site som vi skall ta fram i mitt uppdrag. Tailwind CSS är ett ramverks-agnostiskt “utility-first” css ramverk - verkar lovande så kommer pitcha att vi testar det.

Bygga på min Shoppinglista med Vue + SpringBoot 3 och MongoDB

Fått kontakt mellan backend och frontend. Spännande med MongoDB, måste tänka annorlunda.

Fördjupa mig inom Kubernetes samt Effective Go

Studera Kafka + schema registry

Skapa en app för demo-syfte med Pulumi IaC + AWS + GCP + Azure

Diverse intressanta saker

 • Undersök vad som skulle behövas för att stödja QD-OLEDs subpixel layout i GitHub - swaywm/sway: i3-compatible Wayland compositor
 • Experimentera med att använda GATs i Generator-deklarationen för att tillåta fler annorlunda lifetimes mellan yields och returns.
 • infinite recursion with TAIT and replace_opaque_types_with_inference_vars in project · Issue #109268 · rust-lang/rust rustc infinite recursion bug with the type_alias_impl_trait feature.
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer