Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Peter Larsson

Vem vill ha ett privat moln

// Peter Larsson

Intryck från Gartner Application Strategies & Solutions Summit, Las Vegas

Första intrycket från konferensen kan sammanfattas med ett ord - Cloud. Allt handlar om molnet och företrädesvis PaaS. Bland annat demonstrerades tydligt att det som ofta benämns som privat Cloud/moln i övervägande majoritet (96%) inte möter upp mot grundläggande krav och egenskaper på en molnleverantör. Det räcker inte med molnteknik utan man måste också hantera typiska och förväntade aspekter som:

  • Hög tillgänglighet med geografisk redundans
  • Återställning vid allvarliga fel
  • Standardisering
  • Versionskontroll och patchning
  • Säkerhet
  • Snabb uppskalning
  • Utfasning av gamla och felaktiga resurser
  • Portal med tjänstekatalog för självbetjäning
  • Ta betalt och följa upp användning
  • Isolera tenants/användare

En aspekt som särskilt poängterades är att det även för privata moln är viktigt att kunna följa upp och ta betalt av sina användare. Gratis är som bekant gott och leder snabbt till onödigt bruk och överallokering av resurser. En annan intressant aspekt är att det hitintills inte finns något fall där de stora molnleverantörena drabbats av intrång eller på annat sätt hackats, dvs. eventuella säkerhetsbrister finns i kundernas tillämpningar och (än så länge) inte i molnplattformarna som sådana.

Frågan man ska ställa sig innan man startar ett privat moln är således om man verkligen är redo att bli en molnleverantör?

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer