Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Björn Genfors

Konferensrapport: Vitalis och Medical Informatics Europe

// Björn Genfors

Sista veckan i april innebär Vitalis, en stor vårdteknikkonferens i Göteborg i dagarna tre. I år samordnades Vitalis med konferensen Medical Informatics Europe, och totalt var det ca 4500 besökare på mässan. Vitalis konferensprogram verkar växa för vart år som går, och i år fanns det upp till 16 parallella konferensspår att välja mellan, utöver mässmontrar, meetupmöjligheter och utställarnas egna program. MIE i sin tur bidrog med ytterligare fem parallella föreläsningsspår, så trots att jag varit på plats från tidig morgon till sen kväll är det inget understatement att säga att jag har tagit del av enbart en fraktion av konferensernas totala erbjudande. Min summering är därför förstås högst subjektiv.

Min första reflektion var att 16 parallella spår är direkt löjligt. Min andra reflektion var att det 30-minutersformat som de flesta föredrag var begränsade till kräver minutiös planering av föredragshållarna för att hinna berätta mycket mer än sitt namn och sina slutsatser (och tyvärr var det inte många föredragshållare som hade givit sina presentationer minutiös planering). Min tredje reflektion var att de flesta föreläsningar jag närvarade på höll en relativt låg nivå. Sammantaget pekar detta på att arrangörerna av Vitalis borde tänka om till nästa år: acceptera färre föredrag och ställ högre krav på föreläsarna. Efter detta gnäll tänkte jag istället fokusera på tre ljuspunkter - teman jag tyckte mig ana i konferensprogrammet:

IT är verksamhet

Insikten att IT inte är en separat verksamhet i organisationen verkar leta sig fram till vården. Flera av föredragen handlade om hur kliniker och IT-människor har hittat forum för att träffas och tillsammans försöka lösa de problem som uppstår. Slutsatserna var, föga förvånande, enhälliga: det är lättare att lösa problem tillsammans. Förhoppningsvis kan de här insikterna sprida sig ännu mer runt om i vårdsverige.

Fokus på behov

Min personliga bedömning är att det under en lång tid inom vård-IT-Sverige har funnits ett för stort fokus på tekniska lösningar, och ett för litet fokus på förståelse för verksamhetens behov. På Vitalis i år hörde jag många fler prata om just behov än tidigare. Trendbrott eller inte, återstår att se.

Collect once use many times

Manuell registrering av samma data i olika system är ett problem som har plågat vården i många år, och fortfarande gör så i på tok för stor utsträckning. Det fanns i år tillräckligt många presentationer på temat ”collect once, use many times” för att det ska kännas som att det finns en kritisk massa av människor som har tagit det första intellektuella klivet i resan mot förståelse för problemområdet semantisk interoperabilitet. Jag anar ett ljus i tunneln.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer