Callista medarbetare Björn Genfors

Björn Genfors

Informatiker, Informationsarkitekt

Björn är i rollen som informatiker van vid att verka i gränslandet mellan teknisk IT-arkitektur och verksamhetsfrågor, och har haft en nyckelroll i arbetet med flera av eHälsosveriges mest centrala projekt av normerande karaktär.

Björns passion är frågor som rör information och hantering och förståelse av densamma, kort och gott semantisk interoperabilitet. Björn har sina rötter i läkemedelsbranschen och detaljhandeln, och är utbildad civilingenjör i molekylärbiologi.

Varför Callista?

På Callista säger man inte bara att man sätter medarbetarnas kompetens i centrum, utan man gör det verkligen. Detta tar sig uttryck dels i att man sätter stor tillit till sina anställda, och dels att de anställda inte bara tillåts utan faktiskt måste vidareutveckla sig rent kompetensmässigt. Att alla medarbetare samtidigt är väldigt generösa med att dela med sig av sin kunskap gör att Callista är det perfekta stället att jobba om man har ett driv att lära sig mer och ständigt vidareutvecklas.

Blogg

Konferensrapport: tre dagar på Vitalis

// Björn Genfors

Vitalis, nordens största e-hälsokonferens, gick av stapeln i förra veckan. Konferensen växer sakta men säkert år för år, både i kalendertid och i omfattning - det som brukade vara en konferens i dagarna tre med 8-10 parallella föreläsningsspår har i år blivit till en konferens i dagarna tre och en halv, med upp till 15 parallella föreläsningsspår.

Medarbetare