Callista medarbetare Björn Genfors

Björn Genfors

Informatiker, Informationsarkitekt

Björn är i rollen som informatiker van vid att verka i gränslandet mellan teknisk IT-arkitektur och verksamhetsfrågor, och har haft en nyckelroll i arbetet med flera av eHälsosveriges mest centrala projekt av normerande karaktär.

Björns passion är frågor som rör information och hantering och förståelse av densamma, kort och gott semantisk interoperabilitet. Björn har sina rötter i läkemedelsbranschen och detaljhandeln, och är utbildad civilingenjör i molekylärbiologi.

Varför Callista?

På Callista säger man inte bara att man sätter medarbetarnas kompetens i centrum, utan man gör det verkligen. Detta tar sig uttryck dels i att man sätter stor tillit till sina anställda, och dels att de anställda inte bara tillåts utan faktiskt måste vidareutveckla sig rent kompetensmässigt. Att alla medarbetare samtidigt är väldigt generösa med att dela med sig av sin kunskap gör att Callista är det perfekta stället att jobba om man har ett driv att lära sig mer och ständigt vidareutvecklas.

Blogg

AI-förordningen äntligen beslutad

// Björn Genfors

För tre veckor sen klubbades slutligen AI-förordningen av EU. Det betyder att alla reglerna däri kommer att börja gälla pö om pö från och med om ett halvår och upp till som mest 36 månader framåt i tiden, men där majoriteten av reglerna träder i kraft om mellan 12 och 24 månader.

Medarbetare