Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anna Eriksson

Architecting on AWS

// Anna Eriksson

Har du funderat på att gå kursen “Architecting on AWS”? Själv deltog jag i kursen häromveckan och här kommer en liten summering som isåfall kanske kan vara av intresse.

Med tanke på rådande situation skedde förstås kursen på distans. Vi var ett 20-tal kursdeltagare från olika håll i Sverige. Kursledaren satt i Portugal och utbildningen hölls på engelska. Kursen var en tredagarskurs och första momentet innebar att alla deltagare fick presentera sig själva, sina förväntningar och sin tidigare erfarenhet av AWS. Det visade sig att vi utgjorde en blandad skara där några deltagare sade sig ha ingen erfarenhet alls av AWS-plattformen samtidigt som vi hade deltagare som redan tagit certifieringen “AWS Certified Solutions Architect – Associate”, som den här kursen syftar att förbereda inför - och bara ville ha en liten uppfräschning och information kring de nyare tjänster som tillkommit. För egen del har jag labbat med AWS på egen hand, men hittills inte jobbat med det i något uppdrag. Föga förvånande var många av deltagarna lösningsarkitekter, några var utvecklare och det fanns även ett antal infrastrukturarkitekter och nätverksspecialister med.

Kursen körde sedan igång med en allmän introduktion till AWS och en genomgång av de grundläggande tjänsterna som S3, EC2 och databaser (med fokus på RDS och DynamoDB). Därefter en ganska omfattande session kring nätverk (VPCs, subnät, ENIs, Internet Gateways, NAT gateways, Route Tables, NACLs, VGW, Direct Connect etc). Sedan avhandlades områden som lastbalansering, High Availability, monitorering, IAM, automatisering (CloudFormation), cachning (CloudFront, ElastiCache), decoupled architectures (SNS, SQS, MQ), microservices och Serverless (ECS, Fargate, Lambda, Step functions).

Det är alltså ganska mycket teori som genomgås under de tre dagarna i relativt hög takt, men kursledaren gjorde ett bra jobb att hålla det interaktivt och bjuda in till frågor samt ställa kontrollfrågor för att se att vi hängde med. Teorin varvades också med ett antal hands on-labbar. Labbarna var utformade som exakta steg- för stegbeskrivningar kring vad vi skulle utföra i management consolen. Dessa beskrivningar var förstås till hjälp i och med att kursledaren annars kanske skulle haft svårt att hinna med att besvara alla de frågor som troligen skulle uppstått kring olika sätt att lösa uppgiften, men det gjorde övningarna något tråkiga och rutinartade då man inte behövde fundera själv kring hur man skulle gå tillväga utan bara förväntades följa exakta instruktioner för att ta sig igenom de olika momenten.

Sista dagen hade vi en övning som krävde mer av fundering och reflektion från deltagarnas sida och som därför också kändes betydligt mer lärorik. Vi fick i uppgift att ta fram en arktitekturdesign för en ny lösning utifrån en given kravspecifikation. Alla fick först fundera på egen hand och därefter följde en intressant diskussion kring olika lösningsförslag. Det här innebar att man praktiskt fick börja använda sig av den kunskap man inhämtat under de senaste tre dagarna och kändes givande.

Så, till vem skulle jag rekommendera den här kursen? För egen del tycker jag att kursen var på rätt nivå och jag tror att den kanske passar allra bäst för den som har viss förkunskap kring plattformen men inte har jobbat så länge med AWS eller kanske enbart med ett fåtal av tjänsterna och vill bredda sig. Vi fick också en del konkreta tips kring vidare fördjupning och vad som är värt att studera extra noggrant inför en kommande certifiering.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer