Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Zetterström

T2 – referensarkitektur för interoperabilitet inom svensk vård och omsorg

// Johan Zetterström

Organisationen av den svenska vården, med 21 självbestämmande regioner, har haft stor inverkan på IT-arkitekturen för samverkan inom vårdsverige. Stort fokus har lagts på teknisk och semantisk interoperabilitet.

Arkitekturen finns beskriven i Referensarkitektur för vård och omsorg – T-boken. Arkitekturen är realiserad med en central nationell tjänsteplattform (enligt ESB-koncept) via vilken konsumenter och producenter utbyter information enligt definierade tjänstekontrakt implementerade via SOAP/XML web services.

Inera – som har uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att tillhandahålla digital infrastruktur och arkitektur – arbetar nu med framtagandet av en ny version av referensarkitekturen, T2. T2 har skiktats i ”T2 – referensarkitektur inom svensk välfärd”, tänkt som en bas att bygga referensarkitekturer för specifika verksamhetsområden på, och ”T2 – referensarkitektur för interoperabilitet inom svensk vård och omsorg” (”T2- vård och omsorg” i kortform), som utgör en sådan verksamhetsspecifik arkitektur. Den nya arkitekturen har varit ute på remiss sedan slutet av 2021 och är nu framme i en fjärde version, som man har som mål att kunna fastställa.

Arkitekturen utgör en omfattande modernisering och avser att möjliggöra samverkan via fler standarder än SOAP/XML, primärt REST-baserade API:er och HL7 FHIR, något som har efterfrågats av vården. Arkitekturen innebär också en övergång till en mer distribuerad infrastruktur, med en målbild där samverkan ska etableras i federationer på nationell eller lokal nivå. Här uppenbarar sig en del intressanta utmaningar då implementationen förutsätter att man inom en federation etablerar nödvändiga avtal, överenskommelser och teknisk infrastruktur, saker som tidigare har hanterats centralt av Inera. En ökad flexibilitet kommer med ett visst pris, i form av ett större ansvar inom federationerna.

Det ska bli intressant att se hur svensk vård och omsorg går vidare med dessa realiseringar. Den intresserade kan läsa om T2 – vård och omsorg här.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer