Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Sofia Jonsson

Drools Presentation

// Sofia Jonsson

Presentation från Callista Developer's Conference 2006

Regelbaserade system är inte någon ny uppfinning. De senaste åren har emellertid intresset för regelmotorer vuxit, inte minst på grund av de ständigt ökande kraven på flexibilitet och konfigurerbarhet. Inom Java världen har releasen av JSR 94 – Java Rule Engine API - och framväxandet av flera Open Source implementationer gjort den här tekniken högst aktuell.

Detta föredrag ger en kortfattad genomgång av regelmotorer och ett exempel på hur Drools – en Open Source regelmotor skriven i Java – kan användas för att implementera dynamisk affärslogik och skapa en flexibel applikation.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer