Callista Developer's Conference 2006

2006-01-25

Callista Developer's Conference 2006

Vi serverar återigen trender och nyheter inom J2EE!

Presentationer

Callista medarbetare Håkan Dahl Callista medarbetare Johan Eltes

Service Component Architecture (SCA) - en referensarkitektur för SOA

Håkan Dahl • Johan Eltes

Med IBM, SAP, BEA och Oracle i spetsen, har en en grupp ledande leverantörer sammanställt en referensarkitektur som stöd för att skapa tjänster inom ramen för en tjänste-orienterad arkitektur (SOA). Specifikationerna för Service Component Architecture spänner över fler tekniker än Java. Föredraget ger en introduktion till SCA, beskriver hur SCA speglas i referensarkitekturen för nya system inom material- och produktionsstyrning hos ett av Sveriges största företag, samt ger exempel på hur SCA influerat produktutbudet hos en av initiativtagarna till standarden (IBM). Föredraget försöker också positionera JBI - Java-standarden för att implementera en Enterprise Service Bus - i förhållande till SCA.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johannes Carlén

Let's get groovy!

Johannes Carlén

Idag arbetas det hårt med Javaplattformen för att göra systemutvecklingsarbetet enklare. JSR-241 och Groovy tar detta arbetet ytterligare ett steg genom att specificera ett dynamiskt skriptspråk som kan dra nytta av hela J2SE-plattformen. Här gör vi ett snabbt nedslag som visar på Groovy’s möjligheter och vad det kan användas till.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Mats Ekhammar

Intryck från Javapolis

Mats Ekhammar

Vart skall man åka för att känna av stämningen i Java världen? Här kommer en rapport från JavaPolis 2005, en internationell Java konferens i December i Antwerpen, Belgien. Det kommer att ges inblickar i vad som är hetast just nu i Java världen. Förhoppningsvis får du även en tillräckligt med information för att själv avgöra om denna konferens är något för dig nästa gång den går. Dessutom bjuder vi på våra personliga favoriter från JavaPolis!

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Sofia Jonsson

Drools

Sofia Jonsson

Regelbaserade system är inte någon ny uppfinning. De senaste åren har emellertid intresset för regelmotorer vuxit, inte minst på grund av de ständigt ökande kraven på flexibilitet och konfigurerbarhet. Inom Java världen har releasen av JSR 94 – Java Rule Engine API - och framväxandet av flera Open Source implementationer gjort den här tekniken högst aktuell.

Detta föredrag ger en kortfattad genomgång av regelmotorer och ett exempel på hur Drools – en Open Source regelmotor skriven i Java – kan användas för att implementera dynamisk affärslogik och skapa en flexibel applikation.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Jan Västernäs

Dependency Injection In Action

Jan Västernäs

På senare tid har Dependency Injection blivit ett modeord. Rod Johnson har gett missnöjet med EJB ett ansikte och Spring har fått många anhängare. Men hur fungerar det i praktiken, vad stod i det finstilta avsnittet längst ner ?

Detta föredrag berättar om erfarenheter från 1 års användning av Dependency Injection med ramverket Spring.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow

Äntligen lite flyt på webben?

Björn Beskow

WWW. Tre bokstäver som gav oss en ny djärv värld, men som samtidigt förflyttade ut-vecklingsmetodiken för användargränssnitt 20 år bakåt i tiden. Abstraktioner, skiktning, inkapsling och modularitet for all världens väg, och med dem även produktiviteten. Model2, Struts och JSTL är steg i rätt riktning, men det är fortfarande något som saknas. Vart tog skogen vägen, och varifrån kom alla dessa träd? Kanske det vi saknar är en abstraktion som fångar hela flöden snarare än bara enskilda requests? Det hävdas i alla fall från flera håll, bland annat från Spring som lyfter fram begreppet WebFlow för att förenkla och effektivisera webutveckling. En tydlig trend är under uppsegling, och vi skall i det här föredraget ta pulsen på Spring WebFlow. Är det- ta nästa stora paradigm-skifte, eller bara en övergående fluga?

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Mikael Hammarlund

AJAX

Mikael Hammarlund

Under det senaste året har det diskuterats mycket om AJAX. Idag är det onekligen en av dom hetaste teknologierna för att bygga Rika Internet Applikationer. Men vad är AJAX? Hur fungerar det? Hur använder man AJAX? Vad är bra och dåligt med AJAX? Detta är några av frågorna vi skall försöka svara på i den här presentation.

Ladda ner presentation