Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.
Callista Enterprise medarbetare Magnus Ekstrand

ATDD - Acceptance Test Driven Development Presentation

// Magnus Ekstrand

Presentation från Callista Developer's Conference 2011

Ett framgångsrikt genomförande av agila projekt kräver en aktiv medverkan av representanter från verksamheten, utvecklare och testare. ATDD är en viktig del för att lyckas leva upp till ett projekts förväntningar. Testdriven utveckling (TDD) har under de sista åren blivit en alltmer naturlig och viktig del vid utveckling av mjukvara. Även om det inte är en riktig testmetod utan en design-/konstruktionsmetod, har den positiva effekter allteftersom programvaran växer. Men vad är ATDD och vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Presentationen ger en kort introduktion till ATDD tillsammans med en demonstration av Fitnesse - ett verktyg väl lämpat för automatisering av acceptanstester. I demonstrationen skapas ett acceptanstest, uttryckt som “Given - When - Then”, för att verifiera funktionalitet i ett bibliotek där vi inte har kontroll på källkoden.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callista Enterprise blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer