Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Uttrycksfulla, stabila domänmodeller – En utopi? Presentation

// Johan Eltes

Presentation från Callista Developer's Conference 2011

Domändriven design handlar om att sätta domänobjekten i första rummet. Ju mer logik som kan kopplas till domänobjekten, desto mer uttrycksfulla blir de, och desto mer domändriven blir vår design.

Tyvärr har det visat sig att uttrycksfulla domänobjekt ofta leder till att domänobjekten blir svåra att underhålla och att domänmodellen ständigt behöver förändras. I större system där flera moduler återanvänder samma domänmodell blir situationen snabbt ohållbar. Det har ibland lett till motsatsen till DDD - att domänmodellen enbart blir ett persistenslager.

En del av förklaringen ligger i begränsningar i Java. Genom att utnyttja möjligheter i nya språk kan uttrycksfullhet nås utan att offra förvaltningsbarhet. Det finns också en ny arkitektur - Data, Context and Interaction (DCI) - som syftar till att lösa problemet. Föredraget beskriver DCI och hur Groovy kan komplettera Java för att ge en pragmatisk implementation av DCI.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer