Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.
Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Web Acceptance Testing Revisited Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Callista Developer's Conference 2012

Moderna, dynamiska webbapplikationer blir allt svårare att testa. Utmaningarna är de gamla vanliga - enkelhet, robusthet och repeterbarhet - men ställs på sin spets i en webbapplikation. Skillnader mellan plattformar och webbläsare, godtyckligt strukturerad dynamisk html, asynkron evaluering av javascript mm. Samtidigt som kraven på allt kortare time-to-market leder till ökade krav på automatiserad testning blir applikationerna allt svårare att testa. Traditionella verktyg för webbtester fungerar helt enkelt inte. Den gamla devisen “undvik att testa web-GUIt, testa annat istället” håller inte heller. Det måste finnas bättre sätt!

Och visst finns det. Branschen har hittat en väg framåt i form av (som så ofta tidigare) ytterligare abstraktionslager. I botten en abstraktion över automation av webbläsarna. Ovanpå det ett sepa- rat abstraktionslager för DOM-specifika detaljer. Och därmed finns förutsättningar för domän- specifika specifikationer av förväntat beteende. Enklare, robustare och mer repeterbart.

Detta föredrag går helt kort igenom en sådan ansats, och exemplifierar med Selenium 2.0/WebDriver för browser-automation, Geb för browser-abstraktion och Spock samt EasyB för specifikation.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callista Enterprise blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer