Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Att göra legacy kod testbar Presentation

//

Presentation från Callista Developer's Conference 2014

Har du också blivit inspirerad av föredrag om TDD, enhetstester och automatiserade acceptanstester men efter en snabb blick på den kod du förvaltar suckat uppgivet och fortsatt som förut? Det här föredraget visar med praktiska exempel hur viktiga delar av koden kan förändras för att öka testbarheten och läsbarheten utan att arbetet påverkar omgivande kod. Fokus blir på att lokalt isolera sig från komplexa beroenden och blandade ansvarsområden såsom presentation, affärslogik och persistering för att kunna införa tester på den kod som skall förändras.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer