Callista Developer's Conference 2014

2014-01-29

Callista Developer's Conference 2014

Tack till alla som bidrog till att göra Cadec 2014 till den största hittills. Vi vet att vi ligger lite efter med att lägga ut presentationerna på hemsidan men de kommer läggas ut inom kort.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på att veta mer om något av ämnena kan vi erbjuda företagsinterna presentationer, workshops och tutorials. Där kan vi gå in i detalj och visa exempel på implementationer, eller diskutera ett ämne med utgångspunkt från dina behov. Kontakta Anders Forssell för mer information.

Presentationer

Callista medarbetare Björn Beskow

Spring Data JPA

Björn Beskow

Spring Data är en relativt ny medlem i den växande Spring-familjen och passar väl in i gemenskapen. Det är kanske inte så nytt och revolutionerande, men ger en välkommen abstraktion, konsolidering och paketering av beprövade och vedertagna lösningar. Som namnet antyder handlar det om konsolidering av mekanismer för data-access, oavsett om det är OR-mappning mot relationsdatabaser eller moderna NoSQL-databaser. I centrum för Spring Data JPA står en Repository-abstraktion, som ger en väl fungerande implementation av “Generic DAO”-mönstret (som varje projekt med självaktning annars normalt bygger sin egen lösning för). I detta föredrag ger Björn en kort översikt över Spring Data JPA Repositories.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Joakim Kemeny

Rethink your frontend architecture

Joakim Kemeny

Användarna kräver allt mer av de applikationer de använder. De vill att de ska vara blixtsnabba, snygga och de vill kunna använda dem på vilken dator eller mobiltelefon som helst. Hur kan en modern arkitektur tillsammans med moderna tekniker hjälpa oss att skapa applikationer som lever upp till användarnas förväntningar?

Joakim kommer ta ett journalsystem som är byggt som en typisk webbapplikation i mitten av 2000-talet och guida er genom en demo där nya JavaScript-ramverk, en mer lättviktigt server och nya tekniker, såsom WebSockets, ger systemet en helt ny användarupplevelse. Han kommer att visa att det nya sättet att bygga applikationer dessutom ger en rad andra fördelar och till och med gör det möjligt att skapa nya typer av applikationer.

Förhoppningen är att denna presentation och demo kommer övertyga er om att vi har helt andra möjligheter när vi skapar applikationer idag och att det är dags att tänka om hur ni bygger er frontend.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Ola Deibitsch

RAML

Ola Deibitsch

Hur kan vi förenkla och uppmuntra till bättre API:er?

RESTful API Modeling Language (RAML) är ett nytt initiativ för att just beskriva RESTful:a API:er. RAML är en leverantörsoberoende specifikation med stort fokus på användardokumentation och återanvändning, något som inte bara främjar utvecklingen, utan hela livscykeln av ditt API. Varför inte låta API-generatorer konsumera RAML-definitionerna för att producera användardokumentation, klientkod och serverstubbar?

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Peter Larsson

Nexus of forces - Heads up!

Peter Larsson

Vi träder med stora kliv in i den digitala eran och fyra omvälvande teknikskiften utgör tillsammans basen för de kommande årtiondena av innovation och nya krav på applikationer.

Gartner myntade 2012 begreppet “Nexus of forces” som den gemensamma och sammanhållande kraften från Mobilitet, Social medier, Cloud och BigData/Information. Skiftet är till stora delar redan här och det är dags för företagen att agera.

Föredraget handlar om innebörden av paradigmskiftet med några exempel på praktiska implikationer.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Joakim Kemeny

Bättre och roligare applikationer med D3.js

Joakim Kemeny

Har du någon gång byggt en applikation där 99% var tabeller och formulär? Har du någon gång tyckt att det blev ganska tråkigt och önskat att det fanns ett roligare sätt att göra det på?

D3.js är ett kraftfullt JavaScript-bibliotek för att visualisera och interagera med data på ett enkelt men kraftfullt sätt. På 10 minuter kommer Joakim ge er en introduktion till hur ni kommer igång och ge er några exempel på hur ni kan använda D3.js för att göra era applikationer bättre och roligare att använda.

GitHub

Att göra legacy kod testbar

Har du också blivit inspirerad av föredrag om TDD, enhetstester och automatiserade acceptanstester men efter en snabb blick på den kod du förvaltar suckat uppgivet och fortsatt som förut? Det här föredraget visar med praktiska exempel hur viktiga delar av koden kan förändras för att öka testbarheten och läsbarheten utan att arbetet påverkar omgivande kod. Fokus blir på att lokalt isolera sig från komplexa beroenden och blandade ansvarsområden såsom presentation, affärslogik och persistering för att kunna införa tester på den kod som skall förändras.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Jonas Behmer

API:er för moderna klienter med Grails 2.3

Jonas Behmer

De API:er som våra applikationer publicerar behöver stödja en allt bredare flora av användare. Allt från det senaste JavaScript-ramverket till olika mobiltelefoner och kanske är API:erna till och med publika. Dessutom har kraven på prestanda ökat och det ställer naturligtvis nya krav på vår arkitektur.

Jonas kommer visa hur Grails 2.3 löser denna uppgift genom sitt nya förbättrade REST-stöd och nya asynkrona programmeringsmodel som genomsyrar Grails hela vägen till till persisteringslagret. Grails stöder även en ny model för events genom Spring Reactor och Jonas kommer att visa hur allt detta hänger ihop och ger bättre prestanda och skalbarhet.

Är Groovy och Grails äntligen redo att ersätta Java även i de mest prestandakritiska applikationerna?

Tutorials

Callista medarbetare Björn Beskow Callista medarbetare Magnus Ekstrand Callista medarbetare Peter Merikan

TDD++ med dynamiska språk

Björn BeskowMagnus EkstrandPeter Merikan

Effektiv testautomation stupar ofta på tekniska tillkortakommanden i verktyg och ramverk. Istället för att kunna koncentrera sig på de verkliga utmaningarna inom test, tvingas vi ofta lägga orimligt mycket tid på teknikaliteter kring själva automationen. Här är inte alltid ett traditionellt, starkt typat, språk som Java helt ändamålsenligt, även om den produktionskod som skall testas är Java-baserad.

I denna tutorial tittar vi på hur ett modernt, dynamiskt typat språk som Groovy kan ge avsevärt enklare, effektivare och mer läsbara lösningar på de vanligaste utmaningarna inom testautomation. Vi täcker in ett brett spektrum – från enhetstestning, integrationstestning och api-testning till acceptanstestning och gui-automation.

Vi bygger vår tutorial på interaktiva övningar blandat med korta teori-genomgångar. Deltagare förutsätts ha viss kunskap och erfarenhet av test-automation på Java-plattformen. Erfarenhet av Groovy eller andra dynamiska språk förutsätts inte.

Callista medarbetare Kristin Luhr Callista medarbetare Sedina Oruc

Single page app med Backbone.js

Kristin Luhr • Sedina Oruc

Favorit i repris från 2013!

Javascript har länge varit det svarta fåret inom webbutveckling – otestad och med kod utspridd överallt. Så behöver det inte vara längre. Med de kraftfulla klienter vi har idag kan vi göra gränssnitt som är både roligare och mer avancerade än tidigare genom att välja JavaScript som huvudspråk. Samtidigt kan vi utnyttja beprövade patterns för att skapa en mer enhetlig arkitektur som dessutom går att testa.

I denna tutorial kikar vi närmare på Backbone.js som är ett av de mest populära JavaScript-ramverken. Vi utgår från några REST-tjänster och bygger upp en enkel “single page app” från grunden samt diskuterar test och modularisering.

Du som vill vara med har säkert goda kunskaper i JavaScript och jQuery.

GitHub
Callista medarbetare Albert Örwall Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Pär Wenåker

Play 2

Albert Örwall • Anders AsplundPär Wenåker

Play Framework är ett ramverk för webbutvecklare skrivet av webbutvecklare med fokus på utvecklarupplevelsen. Målet är att ge samma enkelhet i webbutvecklingen som språk och ramverk som PHP och Ruby on Rails men på JVM:en. Play finns i två versioner där version 1 är skriven i Java men utan några kopplingar till den traditionella JavaEE platformen. Play 2, som denna tutorial kommer fokusera på, är skriven i Scala men erbjuder utveckling i både Java och Scala. Play 2 erbjuder även konstruktioner för att på ett enkelt sätt utveckla reaktiva applikationer och begrepp som asynkronitet, non-blocking och skalbarhet är hårt integrerade i ramverket.

I denna tutorial ger vi en introduktion till Play 2 och vi kommer att använda Play tillsammans med Scala för att bygga en enkel webbapplikation.

Deltagare förväntas kunna Java och ha elementära kunskaper i Scala.

GitHub