Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Björn Beskow

Prestandatest i Agila projekt Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Cadec 2015

Xtreme Programming satte automatiserad enhetstestning på kartan för den moderna utvecklaren. Test-driven Utveckling (TDD) lyfter värdet av tidig test-automation till sin spets. ATDD gör detsamma för acceptanstester. Mognadsgraden i branchen kring tidig funktionell kvalitets-säkring via automatiserade tester är stor, och utgör en viktig möjliggörare för framgångsrik agil utveckling.

Men när det kommer till kvalitets-säkring av icke-funktionella aspekter så som prestanda, skalbarhet och last-tålighet är dock bilden en helt annan. Icke-funktionell testning betraktas fortfarande som svårt. Verktygen har traditionellt varit dyra och komplicerade, och ofta ställt höga krav på både kompetens, licenser och intrastruktur. Därmed faller ofta kvalitetssäkring av icke-funktionella aspekter utanför många projekts definition av “Done”, och blir något som skall göras “senare”. I bästa fall görs de inför första leverans, om ens någonsin. Detta är paradoxalt, då eventuella problem med icke-funktionella krav ofta får långtgående konsekvenser.

En av de stora utmaningarna vid prestanda- och last-testning är generering av adekvat last. Det är ofta detta som gjort traditionella verktyg dyra och komplexa. Men en ny generation verktyg för prestanda-testning tar icke-blockerande IO till hjälp för att rita om spelplanen. Detta föredrag går helt kort igenom en ansats för tidig automation av prestanda- och last-tester, exemplifierat med Gatling (http://gatling.io).

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer