Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Jesper Holmberg

Från Maven till Gradle Presentation

// Jesper Holmberg

Presentation från Cadec 2015

Sedan några år tillbaka är Gradle ett modernt och spännande alterntiv till äldre byggverktyg som Ant och Maven. Gradle lånar många idéer från sina föregångare, men erbjuder använderen en helt ny flexibilitet och uttrycksfullhet. Ett smidigare och mer kraftfullt byggverktyg ger många fördelar när projekten växer och blir mer heterogena, men även för mindre projekt är Gradle ett utmärkt verktyg för att skapa kompakta, läsbara och lättföränderliga bygglösningar.

Från Maven ärver Gradle idén om “konvention över konfiguration”, vilket leder till att många inställningar inte behöver specificeras alls om man följer de föreslagna konventionerna. Dessutom har Gradle ärvt många konventioner från Maven, vilket gör att den erfarne Maven-användaren kan använda många av sina invanda mönster i Gradle-världen.

Men trots likheterna och den gemensamma historien är det många saker som skiljer Maven och Gradle. Vi kommer i detta föredrag att titta på en del skillnader mellan byggverktygen, och hur man förhåller sig till dessa skillnader om man vill ersätta Maven med Gradle i ett existerande projekt.

Vi kommer att gå igenom en del kända fallgropar, men också diskutera de skillnader i grundidéer mellan verktygen som gör att man till viss del behöver förändra sitt sätt att tänka kring existerande lösningar för att på bästa sätt dra nytta av Gradles fördelar.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer