Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Beskow

Testautomation tutorial Tutorial

// Björn Beskow

Tutorial från Cadec 2015

Effektiv testautomation stupar ofta på tekniska tillkortakommanden i verktyg och ramverk. Istället för att kunna koncentrera sig på de verkliga utmaningarna inom test, tvingas vi ofta lägga orimligt mycket tid på teknikaliteter kring själva automationen. Här är inte alltid ett traditionellt, starkt typat, språk som Java helt ändamålsenligt, även om den produktionskod som skall testas är Java-baserad.

I denna tutorial tittar vi på hur ett modernt, dynamiskt typat språk som Groovy kan ge avsevärt enklare, effektivare och mer läsbara lösningar på de vanligaste utmaningarna inom testautomation. Vi täcker in ett brett spektrum – från enhetstestning, integrationstestning och api-testning till acceptanstestning och gui-automation.

Vi bygger vår tutorial på interaktiva övningar blandat med korta teori-genomgångar. Deltagare förutsätts ha viss kunskap och erfarenhet av test-automation på Javaplattformen. Erfarenhet av Groovy eller andra dynamiska språk förutsätts inte.

GitHub
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer