Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.
Callista Enterprise medarbetare Oskar Thunman

Från medelandeutväxling till semantisk interoperabilitet Presentation

// Oskar Thunman

Presentation från Möt Callista på Vitalis

Vad är sematisk interoperabilitet och hur uppnår vi det i utbytet av information? Att tillhandahålla rätt information vid rätt tillfälle är ledstjärnan för arbetet med så väl vårdens informationssystem som vid utformning av regionala och nationella tjänster men hur gör man i praktiken. Föredraget ger en historisk överflygning av informatikerns verktyg för att uppnå interoperabilitet, från tidiga ansatser med standarder som EDIFACT, DICOM och HL7 v2.x via tjänsteorienterade lösningar baserade på EN13606 och HL7 v3/CDA till dagens hetaste tekniker så som REST och den semantiska webbens återkomst?! Oskar thunman är medicinsk informatiker och informatonsarkitekt med erfarenhet av såväl regionala, nationella som internationella projekt för informationsutbyte i vården.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callista Enterprise blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer