Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Beskow

Multitenancy: Software-as-a-Service på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Cadec 2021 - LIVE Online

Software-as-a-Service (SaaS) håller snabbt på att bli den dominerande modellen för affärstillämpningar. Fördelarna för kunden ligger i en lägre tröskel och kostnad för att komma igång och att man slipper bekymra sig för IT-infrastruktur, installation och mjukvaruuppdateringar. Tjänsteleverantören kan å sin sida dra nytta av enklare livscykelhantering samt att prenumerationsmodellen ger ett stabilt intäktsflöde.

Men det är långt ifrån trivialt att skapa en arkitektur som ligger till grund för en kostnadseffektiv och skalbar SaaS-lösning. En utmaning är att man vill att olika hyresgäster (tenants) ska dela så mycket som möjligt av mjukvaran och infrastrukturen samtidigt som hyresgästen själv ska få upplevelsen av en logiskt sett privat och unik installation. Vidare är det av stor vikt att data separeras och isoleras, att man ser till att det finns vattentäta skott mellan olika hyresgästers data.

Föredraget går igenom olika arkitekturstilar och mönster som kan användas för att ta fram lösningar där en och samma mjukvaruinstans kan delas mellan olika hyresgäster. Vi ger också exempel hur lösningarna kan implementeras på ett effektivt sätt på Java-plattformen.Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer