Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Magnus Larsson

Kubernetes - Ut med den gamla Ingress:en och in med det nya Gateway-API:et Presentation

// Magnus Larsson

Presentation från Cadec 2024 Göteborg

Presentation från Cadec 2024 Stockholm

Kubernetes Ingress har tjänat oss väl genom åren genom att standardisera hanteringen av inkommande extern trafik till ett Kubernetes-kluster. Dock har Ingress-specifikationen ett antal brister och begränsningar vilket ofta leder till användning av leverantörsspecifika tillägg med hjälp av annoteringar eller CRD:er. En och samma Ingress-definition blandar delar som berör både klusteroperatörer och applikationsutvecklare, något som resulterar i ett oönskat delat ansvar för att hålla Ingress-definitionen uppdaterad.

Kubernetes nya Gateway API, nyligen släppt i v1.0, är avsedd att lösa dessa problem och även täcka andra områden, som att lägga till funktionalitet för att stödja en Service Mesh.

Presentationen kommer att förklara hur brister i Ingress-specifikationen kan hanteras med det nya Gateway-API:et. Den kommer också att gå in på hur man använder GatewayAPI:et med en Service Mesh, ge en översyn av tillgängliga implementationer av Gateway API:et samt diskutera hur man migrerar från Ingress till Gateway API.




Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer