Cadec 2024 Stockholm

2024-01-18

Cadec 2024 Stockholm

Cadec 2024 Stockholm

Konferensen för utvecklare som vill utvecklas

Länk till utvärderingen Cadec Stockholm 2024

Cadec-appen

Ladda ner Cadec-appen, där kan du ställa frågor till talarna under konferensen. Välj någon av länkarna nedan.

Boka in torsdagen den 18:e januari 2024 – då går Cadec av stapeln i Stockholm. Missa inte chansen att få en rivstart på det nya året med ett inspirerande kunskapslyft. Vi kan utlova ett fullspäckat program med både bredd och djup, och som vanligt handlar föredragen om de senaste trenderna inom arkitektur och utveckling.

Programmet för Cadec 2024 hittar du här.

Platsen är Filmstaden Sergel, där kan vi erbjuda en presentationsupplevelse utöver det vanliga. Vi ser fram emot att återigen få träffa alla deltagare personligen.

Det blir naturligtvis också After Cadec på vårt kontor där vi kan varva ner efter konferensen med mat, dryck och mingel. En separat inbjudan till After Cadec kommer vid ett senare tillfälle.

Konferensen är kostnadsfri.

Tid: torsdag 18:e januari 2024 kl 13.00 till 17.00

Plats: Filmstaden Sergel, Hötorget 3, Stockholm

After Cadec: på Callistas kontor, direkt efter konferensen. Separat inbjudan kommer senare.

Välkommen!

önskar teamet på Callista

Presentationer

Callista medarbetare Niklas Antoncic

Stora språkmodeller i praktiken: Hur man använder dem på egen data med hjälp av Retrieval Augmented Generation

Niklas Antoncic

Stora språkmodeller (LLM:er) är grunden för den kända ChatGPT, men det finns andra tillämpningar. Ibland vill man kunna arbeta med specifik data, t.ex. ny eller privat data, som LLM:en ännu inte har tränats på eller aldrig kommer kunna tränas på. Det är här Retrieval Augmented Generation (RAG) kommer in i bilden. RAG ger oss möjlighet att berika den generella språkkunskapen hos en LLM med specifik kunskap från andra källor.

I detta föredrag kommer Niklas bland annat att gå igenom begrepp som tokenisering, inbäddning, vektordatabaser och hämtning. Han kommer även att beskriva och demonstrera olika användningsfall med hjälp av en LLM och ett RAG-ramverk som båda finns tillgängliga som öppen källkod.
Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow

Acceptanstestning anno 2024: Karate DSL

Björn Beskow

Automatisering av acceptanstester har varit ett återkommande tema på Cadec genom åren. Det är ofta svårt och kostsamt, men har kommit att bli en viktig framgångsfaktor för storskaliga mikrotjänst-arkitekturer och en förutsättning för kontinuerlig driftsättning.

Testramverket Karate DSL representerar det bästa inom testautomatisering på JVM:en. Med sina rötter i Behaviour Driven Development (BDD) och Cucumber går Karate ett steg längre för läsbarhet och uttryckskraft även för icke-tekniker. Ramverket är implementerat i Java, men genom GraalVM ger Javascript en kraftfull och snygg utöknings-mekanism för testerna, liksom full tillgång till hela JVM-ekosystemet.

I den här presentationen tar vi en närmare titt på testautomation med Karate, från grunderna i API-testning till testdata-hantering, mockning, prestanda-tester och testning av webbgränssnitt.
Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Zetterström

Design för hög tillgänglighet i en distribuerad arkitektur

Johan Zetterström

Att designa ett system med krav på hög tillgänglighet kräver genomtänkta avväganden gällande hur vi hanterar beroenden mellan komponenter, både inom vårt system och mot befintliga komponenter utanför systemet. Dessa befintliga komponenter kommer vi förmodligen ha ytterst begränsade möjligheter att påverka, och systemdesignen måste därmed göras utifrån de givna förutsättningarna.

I denna presentation tittar vi närmare på hur vi kategoriserar olika typer av kopplingar mellan mjukvarukomponenter för att bättre kunna analysera de “tradeoffs” som olika lösningar kommer med, och vilka åtgärder vi kan vidta för att erbjuda bästa tillgänglighet utifrån befintliga begränsningar. Vi diskuterar betydelsen av systemgränser utifrån tillgänglighetsaspekter och hur detta relaterar vidare till organisatoriska aspekter. Vi kommer också att titta på hur normer kring systemarkitektur har förändrats över tid och hur det påverkar vilka lösningar som betraktas som lämpliga för att erbjuda hög tillgänglighet.
Ladda ner presentation
Callista medarbetare Stephen White

Compose Multiplatform – Kotlin för alla, överallt

Stephen White

Multiplattformsappar, både för webb och mobil, har blivit något av den heliga graalen inom frontend-utveckling. Även om multiplattform kan kännas skrämmande för nativespecialister så lockar möjligheten att ha en enda kodbas som ett generellt botemedel mot ökade kostnader och större komplexitet.

React Native och Flutter, som har erbjudit detta under en tid, har siktat på att kunna erbjuda liknande UI-möjligheter som native-plattformarna och dess språk. Men nu finns en ny möjlighet - Compose Multiplattform. Med den kan vi använda Kotlin genom alla lager av applikationen och distribuera den till flera olika frontend-plattformar.

Compose Multiplatform gör det möjligt att dela UI mellan olika plattformar. Det är en teknologi som befinner sig i stark utveckling som fått stor acceptans från både utvecklargrupper och de stora teknikleverantörerna.

Denna praktiskt inriktade presentation ger en översikt av Compose Multiplatform och dess möjligheter. Vi tittar på hur UI och backend integreras och hur ekosystemet ser ut. Slutligen diskuterar vi några för- och nackdelar jämfört med konkurrerande teknologier.
Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Genfors Callista medarbetare David Ström

Konsten att bygga tillförlitlig AI

Björn GenforsDavid Ström

Om AI tidigare varit ett abstrakt koncept så har det nu på allvar blivit en del av vår vardag, och ett fenomen som kan antas växa kraftigt i betydelse under förutsägbar tid framöver. Något man kan uppleva som spännande eller skrämmande, beroende på tillämpning.

Denna presentation utgör en exposé över de etiska överväganden som måste göras vid utveckling och tillämpning av AI-algoritmer, baserat på det arbete på detta område som gjorts av EU:s särskilda expertgrupp inom AI. Jämte dessa kommer den kommande AIförordningen att presenteras, den EU-gemensamma lagstiftning som EU-parlamentet arbetar med att ta fram, och som är tänkt att säkerställa att AI används för mänsklighetens bästa inom EU.
Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

Kubernetes - Ut med den gamla Ingress:en och in med det nya Gateway-API:et

Magnus Larsson

Kubernetes Ingress har tjänat oss väl genom åren genom att standardisera hanteringen av inkommande extern trafik till ett Kubernetes-kluster. Dock har Ingress-specifikationen ett antal brister och begränsningar vilket ofta leder till användning av leverantörsspecifika tillägg med hjälp av annoteringar eller CRD:er. En och samma Ingress-definition blandar delar som berör både klusteroperatörer och applikationsutvecklare, något som resulterar i ett oönskat delat ansvar för att hålla Ingress-definitionen uppdaterad.

Kubernetes nya Gateway API, nyligen släppt i v1.0, är avsedd att lösa dessa problem och även täcka andra områden, som att lägga till funktionalitet för att stödja en Service Mesh.

Presentationen kommer att förklara hur brister i Ingress-specifikationen kan hanteras med det nya Gateway-API:et. Den kommer också att gå in på hur man använder GatewayAPI:et med en Service Mesh, ge en översyn av tillgängliga implementationer av Gateway API:et samt diskutera hur man migrerar från Ingress till Gateway API.
Ladda ner presentation