Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Beskow

Out-of-browser testning av web-applikationer

// Björn Beskow

Funktionella tester av web-applikationer som kan köras självständigt, utanför en web-browser, har en stor fördel i det att exekveringen av testerna blir portabla och kan ingå i en Continuous Integration lösning. Men efter att under flera år använt HttpUnit och jWebUnit för att automatisera funktionstester av web-applikationer, har jag till sist fått kasta in handduken. Mängden och komplexiteten hos den JavaScript som de flesta web-applikationer numera innehåller, gör att HttpUnits JavaScript-motor Rhino helt enkelt inte räcker till. Rhino accepterar ECMA-script (en standardiserad delmängd av JavaScript), men allt fler web-applikationer använder browser-specifika tillägg och konstruktioner som inte ingår i ECMA-script.

Alternativet till att exekvera testerna självständigt, är att använda ett testramverk som möjliggör att exekvera testerna inuti en browser. Exekveringen av testerna blir därmed inte portabel på samma sätt, men ger i gengäld möjlighet att fånga upp även browser-specifika problem och felkällor. Selenium är det ramverk vi tittar närmare på för närvarande.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer