Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Beskow

Spring WebFlow RC1 släppt

// Björn Beskow

Spring WebFlow är en teknologi som syftar till att radikalt förenkla utveckling av komplexa web-applikationer. Genom att explicit representera flöden i form av tillståndsdiagram, höjer man abstraktionsgraden väsentligt. Utvecklare kan bortse från lågnivå-detaljer som enskilda action-klasser och request-URLer och istället arbeta direkt med de olika stegen i ett användarscenario.

Nu har Spring Web Flow Release Candidate1 släppts, med utlovad stabilitet och kvalitet för skarp drift. Spring WebFlow och liknande teknologier (bl. a. Beehive NetUI och Struts Shale) kommer att förändra vår syn på web-utveckling i grunden.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer