Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.
Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Selenium & FitNesse

// Björn Beskow

Out-of-browser-testning av web-applikationer blir mer och mer problematiskt genom den ökande mängden javascript i det flesta applikationer. Samtidigt har den alternativa ansatsen - produkter för att köra tester inuti en browser - varit behäftade med en lång rad problem. Verktygen har varit av Record/playback-typ, där de resulterande scripten ofta blir bräckliga och svåra att underhålla. Verktygen fungerar ofta enbart för en specifik browser och version.

Selenium (http://www.openqa.org/selenium/) är ett testramverk som tar ett radikalt nytt grepp för testning av web-applikationer. Testerna formuleras i en relativt rättfram tabell-form, t.ex:

Test Click    
open ./tests/html/test_click_page1.html  
verifyElementPresent nextPage Click here for next page
clickAndWait nextPage  
verifyLocation ./tests/html/test_click_page2.html  

Testerna exekveras inuti en browser, precis som en slutanvändare. Det radikalt nya är att exekveringsmotorn för testerna i sig är en JavaScript-applikation! Det innebär att testerna kan köras i de flesta browsers, vilket gör det möjligt att testa både funktionalitet och browser-kompatibilitet. Test-exekveringen kan även styras externt, vilket möjliggör scriptning av tester i t.ex. Java, Python eller Ruby. Därigenom borde det även vara möjligt att driva Selenium-baserade web-tester från FitNesse (http://www.fitnesse.org), och därigenom få en integrerad utvecklings- och exekveringsmiljö för olika typer av funktionella acceptanstester. Fortsättning följer!

Tack för att du läser Callista Enterprise blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer