Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Beskow

IBM Rational satsar på byggautomation

// Björn Beskow

Visst kan man lära gamla hundar sitta! Rational tar alltmer till sig opportunistiska idéer från Agile-lägret. Och med en välfylld kassakista kan man köpa upp de bästa, mest innovativa spelarna. Senast i raden av inköp är BuildForge, ett företag specialiserat på verktyg för byggautomation och kontinuerlig integration i Enterprise-tappning. Tänk dig Ant+Maven+CruiseControl, men med ett väl genomtänkt och effektivt admin-gränssnitt, stöd för distribuerade byggservrar på olika plattformar, en komplett säkerhetsmodell, full spårbarhet via auditloggar, och ett öppet API för att plugga in egna byggskript och rapporter. Inget revolutionerande nytt, men i en genomtänkt paketering som ger den stora organisationen möjlighet att konsolidera sina byggprocesser och leva upp till externa krav på spårbarhet och kontroll (SOX …).

Men med Enterprise-produkter följer Enterprise-priser och BuildForge är inget undantag. Därmed blir BuildForge nog ingen CruiseControl-dödare för snå till medelstora projekt. Men existensen av en kommersiell, kompetens spelare kommer att ge hela bygg- och CI-området en ny fokus och legitimitet som förhoppningsvis kommer oss alla till godo!

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer