Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Mats Ekhammar

Data Grid med POJO's

// Mats Ekhammar

Bygg en Data Grid hemma!

I en intressant artikel How to Build a POJO-based Data Grid using Open Terracotta visas hur man själv kan skapa en Data Grid med samverkande JVM:er. Detta görs möjligt med Open Source produkten Terracotta.

Data Grids används bl a för att bearbeta stora datamängder parallellt för att minska exekveringstiden. Artikeln ger god insyn hur man hanterar trådar samt nyheter i java.util.concurrency i och med JDK 1.5.

Efter detta kommer man snabbt in på hur man kan klustra processer. Se exemplet på http://terracotta.org/confluence/display/orgsite/TutorialTerracottaDsoSlider för hur man klustrat en enkel SWING applikation.

Just nu arbetar man med i Open Source projektet Terracotta med klustring av JPA/Hibernate vilket blir intressant att följa framöver.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer