Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Zetterström

Personlig teknikradar

// Johan Zetterström

På Rich Web Experience höll Neal Ford ett föredrag med rubriken ”Build your own technology radar”. Neal har som medarbetare på ThoughtWorks under flera års tid medverkat i framtagandet av deras ”Technology radar”, där de samlar sina insikter kring trender och teknik i it-världen, eller, för att använda deras egna ord, ”our thoughts on the technology and trends that are shaping the future.

Den som varit verksam inom IT en längre tid är säkerligen bekant med liknande översikter som avser att guida verksamhet eller kunder i val av teknik och lösningar, där framför allt Gartners kvadrant-modell är välkänd. Kanske har du själv varit med och tagit fram dylikt material.

ThoughtWorks modell liknar Gartners men använder radar-metaforen och delar in radarbilden i fyra områden: tekniker, verktyg, plattformar och språk & ramverk. Materialet uppdateras via en fastställd metodik två gånger om året, och publiceras i ett välstrukturerat och informativt format på http://www.thoughtworks.com/radar .

technology radar.jpg

I sin presentation framhöll Neal nyttan med att arbeta med en ”teknikradar” i sin organisation, och menade också att det kan vara en god idé att hålla sig med en personlig teknikradar. Denna ser ut som och hanteras på samma sätt som ett bolags radar men i den personliga radarn hanterar man sin egen “kunskapsportfolio” som återspeglar både befintlig kunskap och intressen för framtiden. Den personliga radarn kan vara ett verktyg för att styra sin karriär och kan, under den lyckliga omständigheten att ett bolag man överväger att ta anställning hos använder samma metod, användas för att mappa sin personliga vision mot bolagets.

Något som gör ThoughtWorks modell extra intressant att använda är, förutom att metoden för framtagandet är dokumenterad och verkar lätthanterlig, att den faktiskt finns ett verktygsstöd för skapandet av radarbilden. Den intresserade kan ta en titt på https://github.com/bdargan/techradar .

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer