Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Andreas Mossljung

O’Reilly Software Architecture Conference 2019 - Keynote tisdag

// Andreas Mossljung

O’Reilly inledde på måndagen efter ett par dagar med tutorials sin arkitekturkonferens i New York med en keynote-presentation med Gregor Hohpe från Google Cloud. Han pratade om sitt koncept “The architect elevator” där han undersöker vad en arkitekt egentligen är. Hans förslag är att man ska se arkitektens roll som en kommunikatör som kan ha en dialog både med utvecklingsavdelningen nere i “maskinrummet” som med affärssidan uppe i ”penthouse” och åka hiss däremellan. Det innebär att se på ett problem med glasögon från båda världarna och prata olika språk.

Hohpe gick vidare med att jämföra “Old IT” med projektorienterad organisation där man sätter upp ett projekt och gör det man tror sig ha tid och råd med för att uppnå det man tror man behöver. När projektet är klart återgår man till utgångsläget och tar sedan vid med nästa projekt. Detta kontrasterades mot “New IT” där man jobbar med konstant förändring, lär sig snabbt och konstant anpassar sig mot ett rörligt mål. Man uppnår inte förändring genom att riva ner en stor organisation och börja om så ett sätt att gå från gammalt till nytt föreslog han kunde vara att göra sina projekt mindre och mindre tills man till slut uppnådde ett mer agilt arbetssätt. Han jämförde det med den tekniska motsvarigheten med ett anti corruption layer.

Morgonen fortsatte med en session om karriärstips för arkitekter med Trisha Gee från JetBrains. Också hon poängterade vikten av kommunikation och lyfte fram exempel som parprogrammering, mob-programmering och bokklubbar där man läser var sitt kapitel och presenterar det för varandra. Hennes tips för att öka sin kapacitet är att inte försöka göra sig själv 10 gånger så effektiv utan att istället lära nio andra att göra samma sak.

Keynote-passet avlutades sedan med ett kort samtal mellan Neal Ford och Mark Richards. Richards spaning kring vad som blir nästa stora grej efter microservices var autonoma system med AI som själva anpassar sig utan mänsklig inblandning, en minst sagt spännande tanke.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer