Frontend

Arkitektur och utveckling

Frontend för oss är mer än applikationens framsida - det är en arkitektur som förenar alla typer av smarta klienter och backend i en enhetlig lösning.

Callista erbjuder Frontend

De senaste årens utveckling inom smarta klienter skapar möjligheter till en ny typ av applikationsarkitektur. Webbapplikationer och mobilappar kan inte längre hanteras som separata företeelser, vi behöver en arkitektur som kan hantera olika typer av klienter och samspelet med backend på ett heltäckande sätt. Såväl frontend som backend måste designas rätt för att till fullo utnyttja de nya möjligheterna.

Våra frontendspecialister arbetar inte bara med de senaste frontendteknologierna - de har även en helhetssyn som bidrar till en robust och framtidssäker arkitektur för lösningen som helhet.

Teknologier

Vi har erfarenhet och kompetens på bland annat följande teknologier:

React JS, React Native, Webpack, Cypress, Angular, Vue, Typescript, Javascript, WebAssembly, iOS, Swift, SwiftUI, ARKit, GraphQL, Svelte

Vad vi gör

Här är några områden som vi för närvarande hjälper kunder med.

  • Utveckling av moderna webbappar
  • Utveckling av mobilappar för iOS/Android
  • Appar för produktkonfiguration och visualisering i augmented reality
  • Referensarkitektur för frontendutveckling

Exempel på uppdrag