Uppdrag: App för säkerhetsmonitorering och riskbedömning

Gör det enkelt att hålla sig uppdaterad om händelser som kan påverka verksamheten.

App som ger enkel tillgång till viktig information som rör säkerheten.

Callista referensuppdrag App för säkerhetsmonitorering och riskbedömning

Kunden är ett innovativt företag som erbjuder en lösning som som samlar in, bearbetar, analyserar och sammanställer stora mängder data för att kunna ge sina användare relevant underlag för att göra riskbedömningar och vidta säkerhetsåtgärder.

Kunden behövde utöka sin lösning med en mobil app som underlättar för användarna att snabbt kunna agera på ny information. Appen kopplas till befintlig infrastruktur och ska fungera både på iOS och Android.

Callista har bidragit med ledande expertis inom frontendarkitektur och frontendutveckling. Appen utvecklas med hjälp av React Native som gör det enklare att stödja olika målmiljöer.

Tekniker

ReactNative, JavaScript, GraphQL, …

Uppdrag