Uppdrag: AR-app för sälj & marknadsföring

Visa produktsortimentet på plats hos kunden med hjälp av Augmented Reality.

En AR-app som används för att konfigurera och visualisera ett produktsortiment på plats i slutkundens lokaler.

Callista referensuppdrag AR-app för sälj & marknadsföring

Kunden arbetar med säkerhetsprodukter för företag, kollektivtrafik, flygplatser mm. Produkterna är digitalt uppkopplade och har en framträdande roll i miljön - så utseende och placering är viktiga förutom själva funktionen.

Kunden behövde förnya sitt planerings- och säljstöd och ville se hur Augmented Reality kunde utnyttjas för att planera och visualisera lösningar.

Resultatet blev en app där användaren kan bygga upp en komplett installation och placera ut den i virtuellt i rummet. Det går att välja mellan olika produktserier och man kan även enkelt prova olika kombinationer och konfigurationer av produkterna. På sin mobila enhet ser man en verklighetstrogen bild av installationen på plats - i korrekt skala och med måttangivelser om så önskas.

Appen används idag av säljare och marknadsförare som på ett smidigt sätt kan visa lösningen för slutkunden och även få fram underlag för offerter.

Callista har haft helhetsansvar för utveckling av appen som nu körs i en första version. Callista arbetar även med utvecklingen av kommande versioner som ska innehålla ännu fler produktfamiljer och ny funktionalitet.

Tekniker

iOS, iPhone/iPad, Swift, ARKit, bearbetning/anpassning av av 3D-modeller (Blender)

Uppdrag