Molnarkitektur

Stora fördelar med små tjänster i molnet

Molnteknik kan ge stora fördelar - men också nya utmaningar. Vi har erfarenhet och kompetens som hjälper våra kunder framåt snabbare

Callista erbjuder Molnarkitektur

Många brottas med föråldrade driftsmiljöer som medför långa ledtider, som är svåra att anpassa till högre last och som är känsliga för störningar. Molnteknik innebär en stor mängd fördelar. Rätt använd kan man korta ledtiderna, få bättre skalbarhet och högre driftssäkerhet - allt till en väsentligt lägre kostnad än med motsvarande traditionella driftsalternativ.

Vi har erfarenhet av ett flertal transformationer, och av de ledande molnplattformarna. Med vår samlade kompetens i ryggen vill vi gärna hjälpa även er att genomföra en lyckad resa till molnet.

Teknologier

Vi har erfarenhet och kompetens av bland annat följande teknologier

AWS, AWS Lambda, AWS Fargate, Azure, Azure Event Hubs, Azure Containers, Google Cloud

Vad gör vi?

Här är några områden som vi för närvarande hjälper kunder med.

  • Strategi, arkitektur och roadmap - framtagning av övergripande strategi och målarkitektur, val av teknologier, migreringsstrategi och roadmap för införande

  • IoT-lösningar baserade på molnteknik – lösningar som hanterar många anslutna enheter och stora datavolymer med respons i realtid

  • Etablering av molnplattform - ta fram en komplett driftmiljö att köra i, inklusive containerinfrastruktur, containerorkestrering, övervakning, loggning, konfigurering etc.

  • Pilotprojekt - hjälp att utveckla de första tjänsterna som körs i molnmiljö

Exempel på uppdrag