Uppdrag: Tjänster för uppkopplade bilar

En eventdriven arkitektur som kan hantera dataströmmar med hög volym.

Vi är med och utvecklar en plattform som servar dagens och morgondagens uppkopplade fordon.

Callista referensuppdrag Tjänster för uppkopplade bilar

Kunden inom fordonsindustrin har behov av att ta fram en plattform som erbjuder tjänster som servar dagens och framtidens digitalt uppkopplade fordon. Lösningen ställer krav på hög tillförlitlighet och förmåga att hantera många samtidigt uppkopplade enheter, stora datavolymer och korta svarstider.

Lösningen är baserad på microservicearkitektur och molnteknik, och använder modern teknik för att hantera strömmande data. Plattformen innehåller även geografiskt kopplade tjänster som används för bland annat ruttprediktion och geofencing.

Callista medverkar i projektet med lösningsarkitekt, team lead och seniora utvecklare.

Tekniker

Amazon AWS, Java, Go, Kafka, Docker, Apcera, …

Uppdrag