Callista Developer's Conference 2007

2007-01-24

Callista Developer's Conference 2007

Vi serverar återigen trender och nyheter inom Java EE!

Presentationer

Callista medarbetare Håkan Dahl

Webdialoger som drop-in komponenter

Håkan Dahl

Modularisering och återanvändbarhet är inget vi brukar förknippa med webutveckling. Snarare brukar det vara när vi utvecklar affärslogik och tjänster som vi bryr oss om de aspekterna.

Med drivkraften att just webutveckling brukar stå för en oproportionell del av kostnaden i ett projekt bygger vi upp ett koncept för komponentbaserad webutveckling som gör det möjligt att använda webdialoger som drop-in komponenter i en webapplikation. Lösningen baseras på standarden JSF, som numera är del av Java EE 5.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Sofia Jonsson

Testdriven ESB-utveckling

Sofia Jonsson

SOA och ESB är här för att stanna, så även testdriven utveckling. Att testa tjänster i sig ryms inom ramen för testdriven utveckling medan test av kommunikationen mellan olika system/tjänster ofta skjuts upp till slutet av ett projekt och utförs i bästa fall i samband med system- och integrationstester.

Då mer och mer logik hamnar i integrationskanalerna finns ett ökat behov av att skriva enhetstester även för dessa. Detta innebär dock en rad nya utmaningar, miljön är ofta varierande med flera olika programmeringsspråk och anropen är dessutom asynkrona. De verktyg vi har för testdriven utveckling saknar ofta direkt stöd för denna typ av tester.

I detta föredrag presenteras de erfarenheter och koncept som Callista använder ute i uppdrag för att kunna arbeta testdrivet även med ESB-utveckling.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Annica Sunnman Callista medarbetare Johannes Carlén

Open Source ESB - Något att ta på allvar?

Annica Sunnman • Johannes Carlén

Att ta steget mot en integrationsbaserad miljö kan ibland kännas som att bestiga berg. Kommersiella produkter erbjuder storskaliga lösningar med många medföljande tjänster som kan vara svåra att överblicka.

Idag har flera open source-communities byggts upp kring olika ESB-lösningar. Vi kikar på vilken funktionalitet en typisk open source-ESB erbjuder och utreder var mervärdet kan ligga hos en kommersiell produkt kontra open source. Kan en open source-ESB ses som ett realistiskt alternativ till de stora kommersiella produkterna?

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Ola Deibitsch

Lättviktig prototyping med Naked Objects

Ola Deibitsch

Naked Objects är en drastiskt annorlunda ansats för extremt lättviktig och snabb prototyping och utforskande av domänmodeller, utan att behöva skriva användargränssnitt!

Naked Objects tar sin utgångspunkt i strikt objektorientering. Utvecklare och domänexperter fokuserar endast på ”beteende-kompletta” domänobjekt. Genom reflection sköter Naked Objects de ”smutsiga detaljerna” med hjälp av en generisk vy-mekanism och transparent persistens.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

Java Persistence API v1.0 (JPA)

Magnus Larsson

Java Persistence API v1.0 (JPA) är en av de intressantare nyheterna i Java EE v5.0. JPA ger oss en standard för hur man jobbar med Object-Relations-Mappning i Java enligt principen “POJO baserad persistens”. Ett stort antal leverantörer (såsom JBoss Hibernate, Oracle Toplink och BEA Kodo) implementerar redan idag JPA specifikationen.

Föredraget inleds med en översyn av JPA för att sedan presentera erfarenheter och reflektioner från användning av JPA i skarpa projekt. Föredraget ger också exempel på riktlinjer för hur JPA bör och inte minst lika viktigt hur JPA inte bör användas.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow

JavaEE Seams Easy!

Björn Beskow

Java EE 5 är ett stort steg mot enklare utveckling, men räcker det? Under ytan lurar fortfarande komplexitet och fallgropar.

JBoss Seam är det första applikationsramverket specifikt för Java EE 5, som försöker knyta ihop de spretiga komponentmodellerna i AJAX, JSF, EJB3 och Portlets. Hur väl lyckas det, och vad skall man ha det till?

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Mats Ekhammar

DomänSpecifika Språk (DSL) för acceptanstester

Mats Ekhammar

Automatisering av acceptanstester innebär en rejäl utmaning. Testerna måste kunna uttryckas på ett sätt som är begripligt för kunder och kravställare, men samtidigt vara specifika nog att kunna implementeras.

Att definiera Domänspecifika Språk (DSL) för tester är ett effektivt sätt att närma sig området. Språket ger kunden möjlighet att uttrycka tester i sin egen vokabulär. Dess formella semantik gör testerna omedelbart exekverbara. Verktyg som FIT, FitNesse och Selenium ger en pragmatisk lösning för att enkelt och lättviktigt definiera syntax och semantik för ett DSL, från generella Web-applikationer till specialiserade domäner.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Eltes

Asynkrona tjänster - Nyckeln till SOA-baserad integration

Johan Eltes

Tjänsteorienterad arkitektur är på väg att mogna. Fokus skiftar från lager-baserad återanvändning till integration av processer. Därmed är det dags för SOA att axla utmaningar traditionellt förknippade med Enterprise Application Integration. För att en SOA ska bli framgångsrik på enterprise-nivå behövs stöd för asynkronitet, processorkestrering och robust meddelandehantering. Föredraget belyser dessa områden ur ett generellt SOA- perspektiv, men knyter också an till pågående standardiseringsarbete inom web-services.

Ladda ner presentation