Callista Developer's Conference 2010

2010-01-20

Callista Developer's Conference 2010

Vi server trender och erfarenheter inom Java, SOA och öppen källkod

Tag chansen och starta det nya året med ett inspirerande kompetenslyft. För åttonde året i rad arrangerar vi CADEC - Callista Developer’s Conference. Välkommen till en eftermiddag med koncentrerad kompetensutveckling på hemmaplan.

Presentationer

Callista medarbetare Mats Ekhammar

Vad gör en åsna i vården?

Mats Ekhammar

Utveckling av nationella e-tjänster står på agendan inom vård och omsorg. Hur får man hundratals vårdsystem att uppträda som vore det ett enda? En tjänsteplattform spelar här en nyckelroll. Att just denna typ av komponent behövs beskrivs i den nationella refe- rensarkitekturen för integration inom av vård och omsorg.

Vi kommer att gå igenom vad Tjänsteplattformen är och hur den implementerades i ett projekt hos Callista i våras. Tjänsteplattformen finns levererad som öppen källkod och ba- seras på Mule ESB.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

Att ersätta en kommersiell integrationsplattform med en Open source-ESB

Magnus Larsson

Open source-produkter för integration har nu nått en sådan mognad att de på allvar kan utmana kommersiella plattformar. Men vad är drivkrafterna för att byta och hur går man till väga?! Detta föredrag bygger på erfarenheter från kund där en kommersiell integra- tionsplattform ersätts med en en lättviktig lösning baserad på Mule ESB.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Eltes

Java EE 6 springer förbi Spring?

Johan Eltes

Med Java EE 6 kommer en helt ny lättviktsarkitektur för komponenter baserad på depen- dency injection och aspektorientering. Arkitekturen bygger vidare på erfarenheter från Spring, guice och andra öppenkällkodsramverk. Denna gång har pluggbarhet, enkelhet och testbarhet varit i fokus. Men också en nypa inspirerande innovation.

Vi går igenom den nya komponentarkitekturen i Java EE 6 och drar paralleller till Spring.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Niklas Gustavsson

HTML 5

Niklas Gustavsson

HTML är kanske det mest spridda dataformatet är världen. Det har inte förändrats på över tolv år. Under tiden har utvecklingen, och utvecklarna, snabbt sprungit vidare. Många försök har gjort att sätta plåster på de skavsår som uppstått där friktionen varit som värst, men först nu har man gått till grunden med problemen. HTML5 är på väg att standardiseras.

HTML5 ger lösningar som möter det behov av bearbetning i klienten som finns hos avan- cerade, webbaserade applikationer med rik grafik. I denna presentation så möter vi nya vänner som Web Sockets, Web Workers, Canvas och offline stöd. För dig som skräms av att se rå HTML, ta med en kudde.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Pär Wenåker

Hibernate Search – Hur du Googlar din domänmodell

Pär Wenåker

Ett framgångsrikt genomförande av agila projekt kräver en aktiv medverkan av representanter från verksamheten, utvecklare och testare. ATDD är en viktig del för att lyckas leva upp till ett projekts förväntningar. Testdriven utveckling (TDD) har under de sista åren blivit en alltmer naturlig och viktig del vid utveckling av mjukvara. Även om det inte är en riktig testmetod utan en design-/konstruktionsmetod, har den positiva effekter allteftersom programvaran växer. Men vad är ATDD och vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Presentationen ger en kort introduktion till ATDD tillsammans med en demonstration av Fitnesse - ett verktyg väl lämpat för automatisering av acceptanstester. I demonstrationen skapas ett acceptanstest, uttryckt som “Given - When - Then”, för att verifiera funktionalitet i ett bibliotek där vi inte har kontroll på källkoden.

Ladda ner presentation