Don't block your Mobiles and Internet of Things

2014-10-23

Don't block your Mobiles and Internet of Things

Använd non-blocking I/O för att uppnå skalbara och robusta serverapplikationer i Java !

Tillsamman med Dataföreringen och deras västra nätverk för öppen källkod, https://natverk.dfs.se/open-sourcevastra bjuder vi intill ett seminarium med följande innehåll.

Agenda

  • 17.00-17.30 Samling, fika och fralla
  • 17.30-19.00 Skalbarhet enligt nedan – Föredraget är på svenska
  • 19.00-19.30 Diskussion över en öl

Praktiskt

  • Tid Torsdag den 23 oktober, klockan 17–19.30
  • Plats Callista, Fabriksgatan 13, Göteborg (Gårda)
  • Kostnad Arrangemanget är kostnadsfritt.

Presentationer

Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Magnus Larsson Callista medarbetare Pär Wenåker

Don't block your mobiles and Internet of things

Anders AsplundMagnus LarssonPär Wenåker

With an ever increasing number of connected devices, e.g. mobiles, tablets and Internet of Things, the requirement of handling large number of concurrent requests in server applications becomes critical in many projects. Traditionally Java based server applications have been using blocking I/O, allocating one thread per concurrent request. This results in limited scalability and poor resilience capabilities, caused by drained thread pools and other fatal problems.

One key feature to solve these problems are the asynchronous I/O capabilities in the underlying operating systems, a.k.a non-blocking I/O. This has been supported by the Java platform since v1.4 back in 2002. Historically it has been complex to use and resulted in solutions locked into specific products. With the Servlet 3 specification and Spring Framework 4 this has become much easier to handle. The presentation will show how we can write scalable and resilient server applications that are fully portable between Servlet 3 compliant web-servers using Spring MVC.

Ladda ner presentation