Cadec i Stockholm

2016-03-09 -

Cadec i Stockholm

Under 14 år har Callista i Göteborg bjudit in kollegor i branschen på en Callista-dag för utvecklare, som vi kallar Cadec (Callista Developer´s Conference). I år var intresset för detta event extra stort och vi hade 230 anmälda åhörare. Av den anledningen så kör vi nu en koncentrerad variant av Cadec:en i Stockholm, uppdelad på två tillfällen (9:e och 23:e mars). Temat för eventen är microservices och cloud deployment.

Denna event avser den 9 mars.

Tid kl 14-17. Efter presentationerna bjuder vi på After Cadec mingel (öl/vin och tilltugg). Konferensen är gratis.

Program

Spring Boot - Mats Ekhammar

Info om Mats

Spring Boot erbjuder ett enkelt sätt att snabbt skapa nya Spring applikationer. Dessutom utan att behöva tänka på beroenden till 3:e parts bibliotek, initial konfiguration och paketeringen av applikationen. Vi kommer att gå igenom hur Spring Boot gör för att åstadkomma ovanstående förenkling. Därefter kommer vi att belysa några andra områden där Spring Boot väsentligt förenklar livet för en utvecklare.

Microservices med Spring Cloud, Netflix OSS och Docker- Magnus Larsson

Info om Magnus

Kanske passade du redan på i maj 2015 att lyssna på Magnus uppskattade föredrag ”Microservices i praktiken”. Nu har det gått ett halvår och det finns än mer att berätta. Under denna dragning dyker vi djupare ner i tekniken.

Många pratar om microservices och Docker som vägen fram för att bryta isär gamla tröga monoliter till mindre och mer lätthanterliga tjänster. Tjänster som sedan snabbt och enkelt ska kunna driftsättas i Docker containrar både lokalt och ute i molnet. Men hur gör man då? Att bryta isär en monolit i mindre komponenter medför att man börjar bygga distribuerade system och alla som provat på det vet vilka utmaningar det medför. Föredraget kommer handgripligen visa på hur man i en Java värld kan använda Spring Cloud och Netflix OSS för att bygga microservices som kan samverka på ett sunt sätt i en distribuerad miljö samt hur man använda Docker för att exekvera sina microservicar såväl lokalt som i molnet.

Kubernetes - Björn Beskow

Info om Björn

“Divide and Conquer” är ingenjörens viktigaste sätt att angripa komplexa problem: bryt isär i mindre, begripliga delar. Objekt/komponent/service-orientering är just precis detta, tillämpat på komplexa, distribuerade mjukvaru-system. Men här finns en paradox: Vi måste kunna lita på att delarna alltid fungerar, för att helheten skall fungera. Och mjukvara är notoriskt opålitlig, hur liten den än är.

Det här kan man närma sig på två sätt: Försöka göra de små mjukvaru-delarna ofelbara (i sig en lovvärd ansträngning, men förmodligen omöjlig att lyckas med), eller helt enkelt acceptera att delar ibland slutar fungera, och göra det bästa av situationen. En microservices-arkitektur tar typiskt den andra ansatsen: Isolera delarna från varandra, och försök begränsa effekterna av att delar ibland går sönder. Container-lösningar som Docker möjliggör samma ansats: Om delar ibland går sönder, kasserar vi helt enkelt den trasiga delen och skaffar snabbt en ny (eller ännu hellre många).

Men nu ställs vi inför en ny utmaning: Hur håller man reda på väldigt många små delar, som ibland går sönder och måste ersättas, utan att det påverkar övriga delar? Open Source-projektet Kubernetes utgör Google’s destillerade erfarenheter av denna utmaning. Detta föredrag belyser via en demo de centrala abstraktionerna i Kubernetes.