Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Enterprise mash-ups - Låt gästerna blanda sina egna drinkar Presentation

// Johan Eltes

Presentation från Callista Developer's Conference 2009

Enterprise Mash-ups syftar till att dramatiskt minska ledtider för att tillgängliggöra och konsumera företagsinterna informationsresurser via webapplikationer - som kanske byggs av användarna själva. IBM’s publika drivhusprojekt Project Zero utvecklar en ny generation infrastruktur och verktyg för att snabbt “koka samman” nya web applikationer ur be- fintlig information, web-resurser och tjänster. Milstolpar i Project Zero ges kommersiell paketering under namnet WebSphere sMash.

Föredraget vill ge en konkret förståelse av Enterprise Mash-ups genom att visa utveckling med WebSphere sMash. Genomgången avslutas med en jämförelse med öppen-källkodsalternativet WSO2 Mashup Server.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer