Callista Developer's Conference 2009

2009-01-21

Callista Developer's Conference 2009

Vi serverar trender och erfarenheter inom Java, SOA och öppen källkod

För sjunde året i rad arrangerar vi CADEC - Callista Developer’s Conference. Årets upplaga fokuserar på metoder och verktyg för kostnadseffektiv systemutveckling. Välkommen till en eftermiddag med koncentrerad kompetensutveckling på hemmaplan.

Presentationer

Callista medarbetare Pär Wenåker

Terracotta - Enklare väg till tillgänglighet och persistens

Pär Wenåker

Terracotta är en open source-teknologi som hjälper dig att skala ut din applikation på flera JVM:er utan att påtvinga någon speciell programmeringsmodell. Med Terracotta jobbar du med de faktiska objekten och serialisering är ett minne blott. Inga fler load(), get(), find() put() etc. Terracotta ser till att dina objekt alltid är tillgängliga i alla dina JVM:er och att de sparats till disk om systemet kraschar. Terracotta gör detta genom att introducera “Network Attached Memory” (NAM) och flyttar därmed delar av en JVM:s minne från den lokala JVM:en ut på nätverket för att delas mellan alla JVM:er. Vi ger en presentation av vad Terracotta är, hur det fungerar och vad man kan använda det till.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johannes Carlén

Stripes Framework – Dags att dra upp huvudet ur sanden

Johannes Carlén

“Äntligen en ersättare till Struts!” Ett uttryck vi hört förut, eller åtminstone stundtals önskat att vi kunnat ropa ut. Är du trött på webbramverket Struts finns nu en enkel migreringsväg. Stripes Framework bygger vidare på samma koncept, men fokuserar mer på enkelhet och testbarhet. Dessutom erbjuds en väg att ta tillvara befintlig kompetens genom likheter i programmeringsmodellen. Vi delar med oss av våra erfarenheter och visar på ett bra alternativ där det är möjligt att ersätta Struts utan att behöva lära om.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

SOA med Open Source - Hur enkelt får det vara?

Magnus Larsson

Open source-produkter för att bygga tjänsteorienterade integrationslösningar har gått starkt framåt de senaste åren och börjar bli ett allt intressantare alternativ till etablerade kommersiella integrationsplattformar. Drivkrafter för att titta på open source-alternativ kan vara förväntan om lägre komplexitet, effektivare utveckling och underhåll samt inte minst kostnadsfria licenser…

Presentationen ger en kort översyn av marknaden för open source-baserade SOA-produkter inom några olika områden (såsom Web Service, Messaging, ESB, Orkestrering av tjänster samt Registries för tjänster), och visar även några konkreta exempel.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Annica Sunnman

Scrum – Lathetens eller effektivitetens utvecklingsmetod?

Annica Sunnman

Intresset för agila projekt har ökat markant under senaste åren. Agila projekt innebär mindre dokumentation, mindre analys & design och mindre projektstyrning. Produktiviteten i projekten kommer därmed automatiskt att öka och leverablerna blir stabilare - eller? Scrum är ett sätt att driva agil utveckling och det finns många rykten och antaganden som inte alltid stämmer överrens med verkligheten. Presentationen baseras på samlade erfarenheter kring Scrum, och hur det är att i praktiken jobba i ett agilt projekt. Ökar man verkligen produktiviteten jämfört med ett traditionellt utvecklingsprojekt, eller är det bara något för lata utvecklare?

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Eltes

Enterprise mash-ups - Låt gästerna blanda sina egna drinkar

Johan Eltes

Enterprise Mash-ups syftar till att dramatiskt minska ledtider för att tillgängliggöra och konsumera företagsinterna informationsresurser via webapplikationer - som kanske byggs av användarna själva. IBM’s publika drivhusprojekt Project Zero utvecklar en ny generation infrastruktur och verktyg för att snabbt “koka samman” nya web applikationer ur be- fintlig information, web-resurser och tjänster. Milstolpar i Project Zero ges kommersiell paketering under namnet WebSphere sMash.

Föredraget vill ge en konkret förståelse av Enterprise Mash-ups genom att visa utveckling med WebSphere sMash. Genomgången avslutas med en jämförelse med öppen-källkodsalternativet WSO2 Mashup Server.

Ladda ner presentation