Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Niklas Gustavsson Callista medarbetare Pär Wenåker

Scala Tutorial

// Anders Asplund • Niklas Gustavsson • Pär Wenåker

Tutorial från Callista Developer's Conference 2011

Scala är ett programmeringsspråk som är designat för att på ett koncist, elegant och typsäkert sätt integrera både objektorienterade och funktionella programmeringsmodeller i ett och samma språk. En del av fokus kommer att ligga på Actors - ett ramverk i Scala som underlättar utveckling av parallella program.

Denna tutorial vänder sig till vana Java-utvecklare som är nyfikna på Scala. Inga förkunskaper i Scala krävs. Däremot förutsätter vi att du tar med egen laptop med Scala installerat (installationsanvisningar kommer separat). Målet är att på 3 timmar ge dig en bra grund för fortsatta utforskningar av språket.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer