Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Hans Thunberg Callista medarbetare Marcus Krantz

Enterprise Mobile Platforms - Andriod i professionella tillämpningar Tutorial

// Anders AsplundHans Thunberg • Marcus Krantz

Tutorial från Callista Developer's Conference 2012

De senaste åren har Smartphone-försäljningen exploderat, och så även antalet appar som finns tillgängliga för användarna att ladda ner. Företag väljer allt oftare mobilen som distributionska- nal för sina tjänster, och frågor som snabbt dyker upp är hur man exponerar sina befintliga sy- stem i den mobila kanalen.

Den här tutorialen baseras på Android, som är en av de största mobila plattformarna i dagslä- get. Tutorialen kommer att utgå från ett befintligt system som exponerar vissa tjänster och vi kommer att påvisa hur man kan kommunicera säkert med det befintliga systemet samt hur man på olika sätt kan autentisera sig för att konsumera dessa tjänster.

Tutorialen kommer att besvara följande frågeställningar:

  • Hur kommunicerar vi med ett existerande system på ett säkert sätt?
  • Hur löser vi insynsskyddad kommunikation?
  • Hur autentiserar vi oss mot ett befintligt system?
  • Hur testar vi och integrerar vår app i ett befintligt bygge?

Syftet är att deltagaren ska kunna lämna tutorialen med god insikt i hur man kommunicerar med befintliga system på ett säkert sätt, inklusive olika tillvägagångssätt för autentisering. Vi går även igenom verktyg för automatiska byggen och testning på Android-plattformen.

Förkunskaper: Deltagaren bör ha baskunskaper i Java samt vara bekanta med Android-plattfor- men. Övningarna sker på egen medhavd laptop, ta också gärna med en Android-telefon.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer