Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Peter Larsson

(SQL ⊆ NoSQL) != Oracle Presentation

// Peter Larsson

Presentation från Callista Developer's Conference 2012

Moderna, dynamiska webbapplikationer blir allt svårare att testa. Utmaningarna är de gamla vanliga - enkelhet, robusthet och repeterbarhet - men ställs på sin spets i en webbapplikation. Skillnader mellan plattformar och webbläsare, godtyckligt strukturerad dynamisk html, asynkron evaluering av javascript mm. Samtidigt som kraven på allt kortare time-to-market leder till ökade krav på automatiserad testning blir applikationerna allt svårare att testa. Traditionella verktyg för webbtester fungerar helt enkelt inte. Den gamla devisen “undvik att testa web-GUIt, testa annat istället” håller inte heller. Det måste finnas bättre sätt!

Och visst finns det. Branschen har hittat en väg framåt i form av (som så ofta tidigare) ytterligare abstraktionslager. I botten en abstraktion över automation av webbläsarna. Ovanpå det ett sepa- rat abstraktionslager för DOM-specifika detaljer. Och därmed finns förutsättningar för domän- specifika specifikationer av förväntat beteende. Enklare, robustare och mer repeterbart.

Detta föredrag går helt kort igenom en sådan ansats, och exemplifierar med Selenium 2.0/WebDriver för browser-automation, Geb för browser-abstraktion och Spock samt EasyB för specifikation.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer