Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Albert Örwall Callista medarbetare Pär Wenåker

Skalbara system i Akka och Scala Tutorial

// Albert Örwall • Pär Wenåker

Tutorial från Callista Developer's Conference 2013

Att bygga skalbara system i Java är svårt. Många samtidiga anrop som från flera trådar använder samma resurser ger upphov till problem som race conditions och deadlocks. Akka är ett ramverk byggt i Scala som hanterar dessa problem genom att införa begreppet “actors”. En actor är en enhet som kommunicerar genom att asynkront skicka och ta emot meddelanden. Actors kan kommunicera med varandra över ett nätverk vilket gör att man kan bygga stora distribuerade system helt baserade på actors.

Vi kommer i denna tutorial använda Akka och Scala för att bygga ett distribuerat system för att analysera webbtrafik. Systemet består av agenter på webbservrar som skickar loggdata till en server, vilken i realtid analyserar datan.

Förkunskaper: Java och om man sett lite Scalakod så underlättar det

GitHub
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer