Callista Developer's Conference 2013

2013-01-29

Callista Developer's Conference 2013

Tack till alla som bidrog till att göra Cadec 2013 till en dag för givande erfarenhets- och kompetensutbyte. Vi var i år fler än 170 deltagare som deltog på Cadec Tutorials, Cadec konferens och After Cadec.

Nedan hittar ni beskrivningar och slides för årets presentationer och tutorials.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på att veta mer om något av ämnena kan vi erbjuda företagsinterna presentationer, workshops och tutorials. Där kan vi gå in i detalj och visa exempel på implementationer, eller diskutera ett ämne med utgångspunkt från dina behov. Kontakta Anders Forssell för mer information..

Presentationer

Callista medarbetare Johan Eltes

Sveriges patientjournaler i den programmerbara webben - en utopi?

Johan Eltes

Sveriges landsting har sedan 2007 samverkat för att skapa en gemensam arkitektur för nationella ehälsotjänster och för att integrera vårdprocesser över landstingsgränser. Initiativet har utmaningar i många dimensioner – inte minst att det krävs gemensam vilja från både systemleverantörer och landsting.

Nu – 5 år senare – är vi nära ett läge som kan vara unikt i världen. Vi kan öppna upp för tredje-partsutvecklare att skapa innovativa tjänster enligt samma principer som tillämpas av Facebook, Runkeeper, Twitter m.fl. Callista är varit en av många aktörer som fått förmånen att bidra till denna fantastiska – och kanske unika – utveckling.

I detta föredrag delar vi med oss av våra erfarenheter från det nationella initiativet, som närmast kan beskrivas som att “integrera ett land”. Den mest spektakulära “slutprodukten” för en arkitekt kanske är att erbjuda patientdata på “the programmable web” (vilket kommer att demonstreras).

Vill du lära dig att utveckla tredjepartsapplikationer mot dessa tjänster, erbjuds möjligheten i vår tutorial “Bygga Appar mot vårdens APIer”.

Ladda ner presentation

Kodkata: Länkad lista igen?

Det har blivit populärt med Kodkator och Dojor och det skrivs mängder av egna länkade listor och bowlingpoängsberäknare, men till vilken nytta? Hur många länkade listor behöver vi? Räknar inte bowlinghallen redan ut poängen? Vore det inte mer produktivt att skriva något som inte redan finns?

I denna presentation kommer Roger att guida dig igenom begrepp, former och framförallt syfte med kodkata och förhoppningsvis kommer du att hålla med, fler länkade listor är bra.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Jacob Tardell

Hadoop - en översikt

Jacob Tardell

Mängden data som våra system ska hantera växer exponentiellt. Dessutom ökar hela tiden möjligheterna att analysera informationen med fler och mer komplexa algoritmer. Det leder till kraftigt ökade krav på att bearbeta data, och Hadoop är en open source-plattform som gör detta möjligt.

Jacob kommer att gå igenom några användningsfall och ge en introduktion till hur man kan börja utforska Hadoop. Vi går igenom ett förslag på teknik-stack och visar exempel som bygger på Apache Pig.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow

Groovy & Grails 2.x update

Björn Beskow

Det börjar till sist lossna för Groovy & Grails! I och med Groovy 2 och Grails 2.2 har de flesta återstående hindren för mer allmän acceptans och spridning försvunnit.

@TypeChecked annoteringen i Groovy innebär det bästa av två världar: statisk typningsmöjlighet i ett kraftfullt, dynamiskt språk.

Grails 2.2 utnyttjar kraften hos Groovy, och nu har även utvecklarupplevelsen hunnit ikapp med en smidig, fungerande och funktionell utvecklingsmiljö.

Som tidigare integrerar Grails perfekt och utan anstränging med befintliga JavaEE resurser. Grails plugin-portfölj har vuxit kraftigt, och erbjuder nu hög-kvalitativa lösningar för många typiska “enterprise grade” tillämpningar.

I detta föredrag visar Björn några av de nya möjligheterna i Groovy 2 and Grails 2.2, och hur de dramatiskt kan öka din produktivitet.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Peter Larsson

End-to-end Javascript webappar med Node.js och MongoDB

Peter Larsson

Node.js kom fram 2009 och är en händelsedriven lättviktig serverplattform baserad på JavaScript. Node.js gör det möjligt att skapa rena JavaScript webappar. Kopplar man ihop det med MongoDB gör det utvecklingen både rolig och effektiv.

I den här presentationen kommer Peter att demonstrera hur enkelt och vackert Node.js är.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Sedina Oruc

Coffee

Sedina Oruc

JavaScript har stort genomslag på klientsidan men associeras tyvärr ofta med huvudvärk och illamående. Det är ganska lätt att utvecklingen resulterar i ostrukturerad kod och det kan vara svårt att felsöka.

Finns det någon lösning på detta? CoffeScript säger sig vara just det.

I denna presentation kommer Sedina att gå igenom styrkor och svagheter med CoffeScript ur ett enterprise-perspektiv med fokus på TDD.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Björn Beskow

Build pipelines

Anders AsplundBjörn Beskow

Som ingenjörer vet vi att repeterbarhet är en viktig ingrediens för hög kvalitet. Automatiserade byggen är numera en självklarhet för de flesta projekt, och de flesta har även tagit nästa naturliga steg och låter en s.k. Continuous Integration miljö regelbundet exekvera de automatiserade byggena. Härifrån är det dock fortfarande lång väg till en fullt repeterbar process från kodändring till driftsättning. Hur hanterar man ett komplext, modulärt bygge utan att alltid behöva bygga om allt? Hur driftsätter man byggda komponenter i olika miljöer, på olika servrar? Hur kvalitetssäkrar man resultatet?

Build Pipelines ger ytterligare en kraftfull abstraktion, som låter dig beskriva hur enskilda, autonoma bygg- och deploy-steg kan samverka i ett större flöde. Resultatet är bättre överskådlighet, ökad uttryckskraft och ökad konceptuell klarhet. Utifrån ett konkret kund-case visar vi på några alternativa verktyg för att realisera Build Pipelines i en befintlig Jenkins-installation.

Ladda ner presentation

Tutorials

Callista medarbetare Albert Örwall Callista medarbetare Pär Wenåker

Skalbara system i Akka och Scala

Albert Örwall • Pär Wenåker

Att bygga skalbara system i Java är svårt. Många samtidiga anrop som från flera trådar använder samma resurser ger upphov till problem som race conditions och deadlocks. Akka är ett ramverk byggt i Scala som hanterar dessa problem genom att införa begreppet “actors”. En actor är en enhet som kommunicerar genom att asynkront skicka och ta emot meddelanden. Actors kan kommunicera med varandra över ett nätverk vilket gör att man kan bygga stora distribuerade system helt baserade på actors.

Vi kommer i denna tutorial använda Akka och Scala för att bygga ett distribuerat system för att analysera webbtrafik. Systemet består av agenter på webbservrar som skickar loggdata till en server, vilken i realtid analyserar datan.

Förkunskaper: Java och om man sett lite Scalakod så underlättar det

GitHub
Callista medarbetare Kristin Luhr Callista medarbetare Marcus Krantz

Single page app med Backbone.js

Kristin Luhr • Marcus Krantz

JavaScript har länge varit det svarta fåret inom webbutveckling - otestad och med kod utspridd överallt. Med så pass mycket kraftfullare klienter som vi har nu kan vi göra roligare och mer avancerade gränssnitt genom att välja JavaScript som huvudspråk, samtidigt som vi kan utnyttja beprövade patterns för att skapa en mer enhetlig arkitektur för GUI:t.

I denna tutorial kikar vi närmare på Backbone.js som är ett av de mer populära MV*-ramverken. Vi utgår ifrån några REST-tjänster och bygger upp en enkel single page app från grunden samt diskuterar test och modularisering samt diskuterar olika val och frågeställningar som dyker upp med denna arkitektur.

Förkunskaper JavaScript/JQuery.

Callista medarbetare Christian Hilmersson Callista medarbetare Hans Thunberg

Bygga appar mot vårdens API:er

Christian Hilmersson • Hans Thunberg

Vårdens patient-data-APIer ger tredjepartsleverantörer möjlighet att utveckla appar som hanterar patientdata.

På den här tutorialen får du bekanta dig med Vårdens APIer för tredje-parts-utvecklare. Vi kommer att gå igenom delar av auktorisations-modellen OAuth 2.0, som ger invånaren kontroll över sin vårddata och som även används i Facebooks och Twitters APIer. Invånar-autentisering sker genom Mina Vårdkontakters e-legitimationsinloggning och vi kommer att använda oss av Skatteverkets testpersoner.

Vi bekantar oss med några av de REST-APIer som finns tillgängliga för tredje-parts-utvecklare genom att bygga en enkel applikation som utnyttjar tidbokningsfunktionaliteten i Vårdens APIer.

Förkunskaper: Java, HTML-anrop (JavaScript).