Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Zetterström

Design för hög tillgänglighet i en distribuerad arkitektur Presentation

// Johan Zetterström

Presentation från Cadec 2024 Göteborg

Presentation från Cadec 2024 Stockholm

Att designa ett system med krav på hög tillgänglighet kräver genomtänkta avväganden gällande hur vi hanterar beroenden mellan komponenter, både inom vårt system och mot befintliga komponenter utanför systemet. Dessa befintliga komponenter kommer vi förmodligen ha ytterst begränsade möjligheter att påverka, och systemdesignen måste därmed göras utifrån de givna förutsättningarna.

I denna presentation tittar vi närmare på hur vi kategoriserar olika typer av kopplingar mellan mjukvarukomponenter för att bättre kunna analysera de “tradeoffs” som olika lösningar kommer med, och vilka åtgärder vi kan vidta för att erbjuda bästa tillgänglighet utifrån befintliga begränsningar. Vi diskuterar betydelsen av systemgränser utifrån tillgänglighetsaspekter och hur detta relaterar vidare till organisatoriska aspekter. Vi kommer också att titta på hur normer kring systemarkitektur har förändrats över tid och hur det påverkar vilka lösningar som betraktas som lämpliga för att erbjuda hög tillgänglighet.
Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer