Vårdens IT-arkitekter

Hållbara IT-lösningar som svarar mot vårdens och invånarnas behov

Regeringen och SKR har en vision att genom ökad digitalisering ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. Våra konsulter bidrar till att förverkliga denna vision genom gedigen kunskap om vårdens IT-mässiga utmaningar och drivkraften att ta fram lösningar som verkligen fungerar i praktiken.

Callista erbjuder Vårdens IT-arkitekter

Vi arbetar med IT-arkitektur redan från projektstart, vilket gör att våra kunder undviker problem som dyker upp när det är för sent. Vi har även konsulter med lång erfarenhet av informatikarbete, samt arbete med samverkan och interoperabilitet inom offentlig sektor.

Erfarenheten har vi byggt upp genom medverkan i ett stort antal regionala och nationella initiativ inom e-hälsa. Bland annat har vi varit med och tagit fram den nationella referensarkitekturen för vård och omsorg samt deltagit i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin.

Inom Vårdens IT-arkitekter bidrar vi med expertkompetens till kommuner, regioner och nationella aktörer som har ambitionen att utveckla framtidens e-hälsotjänster med den nationella arkitekturen som bas.

Aktuella kompetensområden

Vi hjälper våra kunder inom följande kompetensområden:

 • Beställarstöd - Våra konsulter har stor kompetens inom vårdens nationella arkitektur, regler, riktlinjer och ramverk. De kan även ge stöd vid kravarbete i samband med upphandlingar och i tidiga projektfaser.

 • Medicinsk informatik - Flertalet organisationers främsta tillgång är deras information. Värde skapas av att digitalt representera, bearbeta och kommunicera information. Att adressera informationsarkitekturen som en del av ett IT-arkitekturarbete säkerställer att IT-system svarar mot verksamhetens informationsbehov och processer.

 • Tjänsteorienterad integration - Vi har varit med och beskrivit den nationella referensarkitekturen för samverkan inom vården. Vi har också levererat den tjänsteplattform som beskrivs av den nationella referensarkitekturen. Våra konsulter har den erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att utveckla framgångsrika integrationslösningar.

Kompletta team

Vi erbjuder kompletta team för att genomföra förändringar, med konsulter som är specialister inom ett eller flera av följande områden.

 • Enterprisearkitektur
 • Lösningsarkitektur
 • Mjukvaruarkitektur
 • Systemutveckling
 • Systemintegration
 • Informationsarkitektur

Vad vi gör

I våra uppdrag hjälper vi kunder med:

 • Ansvar för arkitekturfrågor vid upphandlingar och proof-of-concepts
 • Stöd till projekt som utnyttjar tjänster enligt den nationella arkitekturen
 • Granskning av systemarkitektur och kod
 • Ramverk för interoperabilitet och val av standarder
 • Begreppsmodellering, ontologier och terminologi
 • Informationsarkitektur för rätt informationsförsörjning
 • Processmodellering och processutveckling vid införande av nya systemstöd
 • Beslutsstödsystem och kunskapsrepresentation
 • Livscykel-tänk kring data och API:er
 • Framtagning och beskrivning av integrationsstrategi
 • Etablering av integrationsplattform och tjänsteplattform
 • Snabbare och enklare integrationsarbete
 • Kraftfulla dataanalyser
 • Val av plattformar och verktyg