Uppdrag: Nationell Tjänsteplattform

En teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg.

Hur kan man skapa nationella e-hälsotjänster när informationen är utspridd i en mängd olika system som använder olika protokoll och meddelandeformat?

Callista referensuppdrag Nationell Tjänsteplattform

Sverige har många vårdgivare, som har egna system för olika funktioner, t.ex. journal, listning och tidbokning. Systemen använder ofta olika protokoll och meddelandeformat, vilket gör det svårt att utbyta information.

IT-miljön är i ständig förändring, system tillkommer, flyttas eller tas bort. Punkt-till-punkt-integration leder till ständigt ökande komplexitet och allt större svårighet att göra förändringar

2007 kom man fram till att något behövde göras och ett innovationsprojekt startades upp. Man ville möjliggöra att olika system kunde kommunicera via standardiserade tjänster, så att förändringar i enskilda system inte påverkade alla andra. En nationell integrationsarkitektur och en nationell tjänsteplattform togs fram, och sedan 2010 har den nationella tjänsteplattformen varit i drift. Det är var det första uppdraget som genomfördes i Stockholm av Callista konsulter, och har medför att vi än idag har en stabil grund inom e-hälsa.

Callista bidrog med följande kompetens och resurser:

  • medverkat i framtagandet av den nationella referensarkitekturen för vård och omsorg
  • ansvarat för framtagning av standariserat överföringsprotokoll
  • byggt proof-of-concept för den nationella arkitekturen
  • utvecklat första produktionsreleasen av tjänsteplattfomen
  • har ansvarat för övergripande arkitektur, vidareutveckling av funktionalitet samt applikationssupport för tjänsteplattformen

Uppdrag