Uppdrag: Ökad digitalisering inom vården

Digitalisering av intygshanteringen mellan vård, myndigheter och invånare

Kunden arbetar med att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Callista referensuppdrag Ökad digitalisering inom vården

Idag lägger vårdpersonal i Sverige ner över tre miljoner arbetstimmar på att skriva intyg. Genom att digitalisera hanteringen av några av de vanligaste intygstyperna uppnår man:

  • Ökad samverkan mellan vården, invånaren och myndigheter
  • Ökad delaktighet för invånaren
  • Högre rättssäkerhet
  • Minskad administration och kortare handläggningstider

Callista har under många år haft ett team på plats hos kunden som utvecklat en grupp system för att hantera elektroniska intyg. Arbetsuppgifterna har inkluderat lösnings- och systemarkitektur, agilt ledarskap samt utveckling inom såväl frontend som backend. All utvecklad kod är öppen källkod.

Tekniker

OpenShift, Java, Kotlin, Spring Boot, React

Uppdrag