Uppdrag: Digitalisering inom offentlig sektor

Vi hjälper till att göra viktig kunskap tillgängligare

Vår kund är en kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Ett av kundens fokusområden är att utveckla sjukskrivningsprocessen och stimulera hälso- och sjukvårdens medicinska rehabiliteringsinsatser.

Callista referensuppdrag Digitalisering inom offentlig sektor

Vi på Callista har varit involverade på flera olika sätt med att hjälpa kunden i sitt arbete kring digitalisering.

Vi har bland annat arbetat med att tillgängliggöra ett antal produkter i elektroniskt format för vidareutnyttjande i vården och hos andra myndigheter.

Callista har bidragit med såväl lösningsarkitektur, informationsarkitektur, systemarkitektur och systemutveckling, för E-tjänster och öppna API:er.

Tekniker

Java, Spring Boot, RabbitMQ, Gradle, Swagger

Uppdrag