Callista Developer's Conference 2003

2003-01-29

Callista Developer's Conference 2003

Nu är det snart dags för Callista Developer’s Conference! En chans för dig att få en kort inblick i några högaktuella teknik- och metodområden, och få träffa och mingla med andra Callista-kunder.

Presentationer

Callista medarbetare Peter Norrhall

Systemintegration med Web Services och XML

Peter Norrhall

Web Services och XML beskrivs ofta som en “Silver Bullet” som skall lösa alla problem med systemintegration över plattformsgränser. I detta föredrag går Peter förbi marknadsförarnas visioner och löften, och beskriver vad Web Services och XML kan tillföra för integration mellan befintliga system på olika plattformar (J2EE, .Net, …), här och nu. Med “Papyrus e-service” som ett konkret kundfall belyser han såväl fördelar som fallgropar.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

Nyheter i J2EE v1.4

Magnus Larsson

Version 1.4 av J2EE är på god väg att fastställas. Några av nyheterna Magnus går igenom är stödet för Web Services, de nya Management och Deployment API’erna samt EJB 2.1 och JCA 1.5.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Eltes

.Net ur ett J2EE perspektiv

Johan Eltes

Kan .Net jämföras med J2EE? Vad är likt? Vad är olikt? .Net är i många avseenden en kopia av Java. Som programmerare i Java, slås man av alla likheter man finner i .Net-språket C#. En närmare granskning avslöjar dock grundläggande skillnader. Johan ger sina reflektioner efter en vecka av intensiva .Net studier på Software Development Conference i Boston.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Charles Jobson

J2EE Design i UML med RUP och s.k. Agile Software Development

Charles Jobson

Att använda UML för att på ett korrekt och effektivt sätt dokumentera en design är en utmaning på flera sätt. På detta föredrag gör vi en genomgång av J2EE design i UML inom ramen för en systemutvecklingsprocess baserad på RUP så väl som på s.k. “Agile methods”. Exempel-applikationen Java Petstore Blueprints används genomgående som exempel.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow

Enhetstestning och testdriven design

Björn Beskow

Behovet av automatiserad testning ställs på sin spets i ett iterativt projekt med täta leveranser. Enhetstester är en form av test som lämpar sig väl för automatisering, och som kan skrivas och utföras tidigt i ett projekt (t.o.m innan det finns något att testa). I detta föredrag beskriver Björn principer, ramverk och best practices för enhetstestning, och dess (ibland oväntade) konsekvenser för design.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Jan Västernäs

Aspekt-orienterad programmering med AspectJ

Jan Västernäs

Vad är aspekt-orienterad programmering ? Vad kan det användas till ? Är vi som just lärt oss OOP redan passé? Och vad har det med Java att göra?

Ladda ner presentation