Callista Developer's Conference 2005

2005-01-26

Callista Developer's Conference 2005

Den 26 januari 2005 mellan kl 13.00 – 17.00 serverar vi återigen trender och nyheter inom J2EE.

Presentationer

Callista medarbetare Magnus Larsson Callista medarbetare Mats Ekhammar

Var står Web Services idag?

Magnus LarssonMats Ekhammar

Mognaden har ökat avsevärt sedan Web Services introducerades för några år sedan. Samtidigt som Web Services används flitigt runt om i olika projekt finns det fortfarande en mängd oklarheter inom området. En mängd specifikationer har framkommit för att lösa olika delproblem, vissa har blivit accepterade som standarder.

Under denna presentation kommer vi att gå igenom några utvalda områden såsom interoperabilitet (WS-I), säkerhet (WS-Security), och affärsprocesser (BPEL). Vi kommer att sätta in dessa områden i sina sammanhang och samtidigt demonstrera användandet i ett exempelscenario.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Johan Eltes Callista medarbetare Mikael Hammarlund

Trender inom Java-området, som Callista ser det

Johan Eltes • Mikael Hammarlund

Trender påverkar oss i vårt dagliga liv – oavsett om vi vill det eller ej.

Vi kommer att presentera de intressantaste trenderna inom Java-världen. Det kommer inte vara några vetenskapligt belagda trendanalyser, utan snarare en reflektion över vad vi snappat upp genom att hålla våra öron mot marken - vad vi lärt oss inom vårt arbete och genom våra nätverk. Du får höra om trender som kan komma att få stor betydelse för oss som är verksamma inom Java-området. Vi kommer tala om arkitektur, utvecklingsmetodik, nya verktyg, best practices, applikationsservers med mera. En del kanske bara kommer att bekräfta det du redan känner till, annat kanske kommer att vara helt nytt för dig.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow Callista medarbetare Peter Norrhall

Spring time för J2EE

Björn Beskow • Peter Norrhall

J2EE generellt och EJB speciellt har kritiserats för dess komplexitet. Alla applikationer behöver inte en fullskalig EJB server. Men kan vi överleva i en värld utan EJB:er, JNDI uppslagningar och deployment descriptorer? Hur ska vi hantera transaktioner, resurser och remoting?

Spring till din undsättning! Ramverket Spring är ett av flera lättviktiga EJB alternativ, som har fått uppmärksamhet på senare tid. I det här föredraget kommer Peter och Björn visa på hur Spring kan förenkla din utveckling av J2EE system.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Jan Västernäs Callista medarbetare Johannes Carlén

EJB 3.0 – för en bättre värld

Jan Västernäs • Johannes Carlén

Missnöjet med EJB 2 har varit kompakt i vissa grupper. Det har lett till en mängd alternativa ramverk som t ex Spring, Hibernate och xDoclet. Nu finns EJB 3 i en “early draft” och där försöker man fånga upp alla goda ideer. Dessutom utnyttjar man alla nya kraftfulla egenskaper i Java 5.0.

Under denna presentation kommer vi att gå igenom de viktigaste nyheterna i Java 5.0 och EJB 3 samt demonstrera hur enkelt det blir att utveckla EJB-applikationer i denna miljö.

Ladda ner presentation